Unit 28

Somo La Ishirini Na Nane
Sitasafiri Afrika ya Mashariki mwezi huu: I'll not travel to East Africa this month.

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Asha: Utakwenda Africa ya Mashariki mwezi huu?
Juma: La, sitakwenda mwezi huu, nitakwenda mwezi ujao.
Asha: Utakwenda peke yako?
Juma: La, sitakwenda peke yangu, natumai nitakwenda na mke wangu na watoto wetu.
Asha: Eee, mtakwenda kwa matembezi tu?
Juma: Hapana, hatutakwenda kwa matembezi tu, natumai kufanya kazi huko.
Asha: Utafanya kazi gani? Utafundisha?
Juma: Ndiyo, nitafundisha kilimo shuleni.
Asha: Utafundisha shule ya chini?
Juma: La, sitafundisha shule ya chini, nitafundisha wanafunzi wa chuo cha ualimu
na wanafunzi wa shule ya juu.
Asha: Mtarudi mwaka huuhuu?
Juma: Aaa, hatutarudi mwaka huu, tutarudi baada ya miaka miwili.