Unit 22

Somo La Ishirini Na Mbili
Amri, Maagizo na Maombi: Orders, Suggestions and Requests

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Mwajiri: Tabita, mimi sasa natoka. Tafadhali watazame watoto.
Tabita: Utarudi lini?
Mwajiri: Nitachelewa kurudi. Nitarudi jioni. Basi wape chakula, waogeshe na walaze.
Tabita: Niwape chakula gani?
Mwajiri: Wape maziwa, mayai na pudini.
Tabita: Unataka leo nifue nguo au nipige pasi?
Mwajiri: Utafua kesho, lakini piga pasi nguo za watoto. Tafadhali kesho njoo mapema.
Tabita: Nije saa ngapi?
Mwajiri: Jaribu ufike saa kumi na mbili unusu.