Unit 26

Somo La Ishirini Na Sita
Safari ya Ali: Ali's Journey

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo 1

Somo 2

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Asha: Ulikuwa wapi bwana Ali, sikukuona kwa muda mrefu sana.
Ali: Sikuwepo mjini bibi, nilikwenda safari. Nilikuandikia barua hukuipata?
Asha: La sikuipata. Safari ilikuwa nzuri?
Ali: Naam, ilikuwa nzuri sana. Nilitembea miji mingi na nikaonana na watu wengi.
Asha: Hebu nieleze, ulikwenda wapi na wapi?
Ali: Kwanza nilikwenda Nairobi, halafu nikaenda Kampala na mwisho nikaenda
Dar es salaam.
Asha: Ulikwenda na nani, peke yako?
Ali: Hapana sikwenda peke yangu. Nilisafiri pamoja na bibi yangu na watoto wetu.
Asha: Mlikaa wapi Nairobi, hoteli?
Ali: Hatukukaa hoteli muda mrefu, tulikaa siku mbili tuu halafu tukakaa kwa rafiki yetu.
Asha: Mliipenda Nairobi?
Ali: Bibi yangu aliipenda ajabu, lakini mimi sikuipenda sana.