Unit 23

Somo La Ishirini Na Tatu
Twende tukatembee: Let's go for a walk.

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Daudi: Twende tukatembee Mosi.
Mosi: Vyema. Unataka twende mahali gani?
Daudi: Twende mjini tukatazame Jumba la Taifa na tupite madukani.
Mosi: Tuondoke sasa? U tayari?
Daudi: Tusiondoke sasa. Nina kazi kidogo kumaliza, lakini haidhuru itangoja. Twende.
Mosi: Mwulize yule askari njia ya karibu ya kwenda mjini ni ipi?
Daudi: Nimwambie kuwa sisi ni wageni hapa?
Mosi: La, usimwambie. Usichelewe saa zinakwenda.
Daudi: Bwana askari anasema kuwa ni mbali na hapa. Itatubidi tupande gari.
Mosi: Utapenda tupande basi, au tuchukue teksi?
Daudi: Bora tusipande basi, tuchukue teksi tutafika upesi.