Unit 24

Somo La Ishirini Na Nne
Iko wapi ? Where is ?

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4a. Zoezi la nne a

4b. Zoezi la nne b

4c. Zoezi la nne c

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Asha: Je bwana unaishi hapa mjini Arusha?
Daudi: Ndiyo, nimeishi hapa sasa miezi minane.
Asha: Nyumba yako iko wapi?
Daudi: Iko hukoo.
Asha: Iko karibu au mbali na hapa?
Daudi: Iko si mbali sana na hapa. Mwendo wa dakika ishirini na tano hivi.
Asha: Iko upande gani wa hapa?
Daudi: Utaondoka hapa utakwenda moja kwa moja ufike Kaloleni, halafu utapinda
mkono wa kulia. Utakwenda kama hatua thelathini hivi. Utakuta duka la muhundi.
Zunguka hilo duka na mara utafika mahala pana nyumba za ghorofa tatu. Nyumba
yangu ni nyumba ya tatu kutoka hapo. Huwezi kupotea.