Five Colleges,Inc. logo

Everyday Norwegian

Glossary

|  Everyday Norwegian  |

A B C - D E F
G H I - J K L
M N O P R
SA - SL SM - SÅ T U - V Ø and Å

A

akkurat:    exactly
alder (en):    age
aldri:    never
all:    all
alle:    everyone, all
alltid:    always
alt:    everything, all
amerikansk:    American
Amundsen, Roald:    famous Norwegian explorer
andre:    other (plural)
annen:    other (masculine)
annenhverdag:    every other day
arbeid (et):    work (noun)
arbeide (arbeidet, har arbeidet):    work (verb)
artikkel (en):    article
aspirantkor (et):    beginners' choir
at:    that (conjunction)
august:    August
australsk:    Austalian
av:    of, by (preposition)
avgang (en):    departure
avslag (et):    refusal

B

bad (et):    bath, bathroom
badekar (et):    bathtub
baderomsvekt (en):    bathroom scales
balkong (en):    balcony
band (et):    band (rock)
bank (en):    bank
bare:    only, just
barn (et):    child
begge:    both
begynne (begynte, har begynt):    begin
benytte (benyttet, har benyttet):    utilize, make use of
berg- og dalbane (en):    roller coaster
berre=bare:    only, just
best:    best
bestikk (et):    flatware, silverware
besøk (et):    visit
betale (betalte, har betalt):    pay
bilde (et):    picture
billett (en):    ticket
billettautomat (et):    ticket machine
biologi:    biology
bit (en):    bit
Bjørnson, Bjørnstjerne:    19th century poet
blant:    amont
bli (ble, har blitt):    become, stay
Blindern:    main university campus in Oslo
blomst (en):    flower
bluse (ei/en):    blouse
blåtrikk (en):    streetcar
bo (bodde, har bodd):    live, reside
bok (ei/en) (bøker):    book
bokhylle (ei/en):    book shelf
borte:    gone, away
bra:    good, fine
bratt:    steep
brenne (brant, har brent):    burn
bruke (brukte, har brukt):    use
brunost (en):    goat cheese (brown)
brødskive (ei/en):    slice of bread
brøle (brølte, har brølt):    bellow, roar, yell
bukse (ei/en):    pants, trousers
bunad (en):    Norwegian national costume
burde (bør, burde):    ought
buss (en):    bus
butikk (en):    store
by (en):    city
bygge (bygget, har bygget):    build
bølge (ei/en):    wave
både:    both
båt (en):    boat

C-D

CD-spiller (en):    CD player
CD (en):    CD
circa:    approximately
da:    then
dag (en):    day
dagligliv (et):   daily life
datamaskin (en):    computer
datautstyr (et):    computer equipment
dato (en):    date
de:    they
deg:    you (object form)
dekke (dekket, har dekket):    cover
del (en):    part
dele (delte, har delt):    share
dem:    them
demonstrere (demonstrerte, har demonstrert):    demonstrate
den:   it (masc. and fem. form)
denne:    this (masc. and fem. form)
der:   there
derfra:    from there
dere:    you (plural)
desiliter (en):    tenth of a liter
det:   it (neuter form)
detektivroman (en):    mystery novel
dette:    this (neuter form)
dit:   (to) there (direction)
diverse:    various
dobbel:    double
dra (dro, har dratt):    go, leave
drikke (drakk, har drukket):   drink
drive (drev, har drevet):    be busy with, do
du:    you (subject form)
dum (dumt, dumme):    dumb
dusje (dusjet, har dusjet):    take a shower
dusjkabinett (et):    shower cabinet
dyne (ei/en):    down comforter
dyp:    deep
død (en):    death
døgn (et):    day, 24-hour period
dårlig:    poor, bad

E

egen (eget, egne):    own (one's own)
ei:    a, one (feminine form)
ei = ikke:    not
ein = en:    a, one (masculine form)
eksempel (et):    example
ekspedisjon (en):    expedition
ekspresstog (et):    express train
elektrisk:    electric
eller:    or
ellers:    otherwise
elte (eltet, har eltet):    knead
en:    a (masculine)
én:    one (masculine)
ende (en):    end
enkel (enkelt, enkle):    simple, easy
enn:   than
enten (eller):    either (or)
er (være, er, var, har vært):    is, are, am
et:    a, an, one (neuter form)
etasje (en):    story, floor
etter:    after
ettersom:    as, because, inasmuch

F

fag (et):    subject
faktisk:    actually
fakultet (et):    college, faculty (division of college)
fall:    case (i så fall = in this case)
familie (en):    family
familieleilighet (en):    family apartment
fantastisk:    fantastic
far (en):    father
fargerik:    colorful
farmor (en):    grandmother (father's mother)
Farris:    brand of soda water
favoritt (en):    favorite
fem:    five
ferdig:    finished, done
fin:    fine
finne:    find
fins:    det fins=there exist
fire:    four
fisk (en):    fish
fisketorg (et):    fish market
fisketur (en):    fishing trip
fjerde:    fourth
fjernsyn (et):    television
fjor:    i fjor = last year
fjord (en):    fjord
fleipe (fleipet, har fleipet):    joke around
fleire=flere:    several
flere:    several
fleste:    most (countable)
Fløibanen:    funicular railroad in Bergen
Flåmsbanen:    train line from Flåm to Myrdal
folk:    people
fontene (en):    fountain
for:   for, because
foran:    in front of
fordi:    because
foreldre (plural):    parents
foretrekke (foretrakk, har foretrukket):    prefer
forfatter (en):    author
forferdelig:    terrible
forresten:    anyway, besides
forskjellig:    different, various
fortelle (fortalte, har fortalt):    tell
foss (en):    waterfall
fotball (en):    soccer
fotballag (et):    soccer team
fotorom (-rommet):    photo room
fra:   from
fram:    forward, ahead
fredag:    Friday
Frognerpark:    Frogner sculpture park
frokost (en):    breakfast
fryse (frøs, har frosset):    freeze, be cold
fødsel (en):    birth
følge (fulgte, har fulgt):    follow, escort
før:    before
førhistoriske:    prehistoric
først:    first
få (fikk, har fått):    get, receive
få:    few

G

gammel (pl: gamle):    old
gang (en):    time, (repetition)
ganske:    quite
gate (ei/en):    street
geitost (en):    goat cheese
genser (en):    sweater
gidde (gadd, har giddet):    feel like (doing something)
gitar (en):    guitar
gjennom:    through
gjest (en):    guest
gjestetoalett (et):    guest bathroom (toilet)
gjær (ei/en):    yeast
gjøre (gjorde, har gjort):    do
glass (et):    glass
glede (en):    pleasure
god:    good
grei:    easy
greie (greide, har greid):    manage to do something
Grieg, Edvard:    famous 19th century composer
grovbrød (et):    dark bread
gøy:    fun
gå (gikk, har gått):    go, walk

H

ha (hadde, har hatt):   have
halv:    half
han:    he
handle (handlet, har handlet):    shop
hav (et):   ocean, sea
havn (ei/en):   harbor
hei:   hi
hel (helt, hele):   whole
helg (en):    weekend
heller:   rather, neither
helst:   most rather
hende (hendte, har hendt):    happen, occur
henne:   her (object form)
hennes:   her/hers (possessive)
hente (hentet, har hentet):   get, pick up, fetch
her:    here
herfra:   from here
herlig:   wonderful, marvelous
hete (het, har hett):   be called, be named
heve seg (hevet, har hevet):    rise (bread dough)
historie (en):   history, story
hjelpe (hjalp, har hjulpet):    help
hjem (-met):    home
hjemme:   at home
hjemmelaget:    home made
hos:   at the home/place of
hovedbad (et):   main bath(room)
hovedgate (ei/en):    main street
hovedstad (en):   capital city
hun:    she
hus (et):   house
huske (husket, har husket):   remember
husleie (ei/en):   rent
hva:    what
hver:   each
hverandre:   each other
hvetemel (et):   wheat flour
hvis:   if
hvitost (en):   white cheese (Gouda, etc.)
hvor:   where
hvordan:   how
hvorfor:   why
hybel (en):   rented room
hyggelig:   pleasant, nice
hygienisk:   hygienic, sanitary
høgskole (en):   college
høre (hørte, har hørt):   hear
høst (en):   fall, autumn
hånd (ei/en):   hand
hårtørrer (en):   hair dryer

I-J

Ibsen, Henrik:   famous 19th c. playwright and poet
idrettsanlegg (et):   sports facility
idrettshøgskole (en):   sports college
igjen:   again
ikke:   not
innbygger (en):   inhabitant
inngang (en):   entrance
innover:   inwards
innslag (et):   element
iskrem (en):    ice cream
istedenfor:   instead of
ja:   yes
jeg:   I
jo:   yes, as you know
jobbe (jobbet, har jobbet):   to work
jordbærsyltetøy (et):   strawberry jam
juni:   June

K

kaffeservise (et):   coffee service (dishes)
kald:   cold
kalle (kalte, har kalt):   call
kamerat (en):   friend, buddy
kan (kunne, har kunnet):   can, to be able to
kanskje:   maybe, perhaps
kassettspiller (en):    cassette player
kilometer (en):   kilometer
kjeller (en):   basement
kjellerbod (en):   basement storeroom
kjellerstue (ei/en):    basement livingroom
kjem = kommer:   come
kjevle (kjevlet, har kjevlet):   roll out (dough)
kjøkken (et):   kitchen
kjøkkenkrok (en):   kitchen nook
kjøleskap (et):   refrigerator
kjøpe (kjøpte, har kjøpt):   buy, purchase
kjøpesenter (et):   shopping center
kjøretøy (et):   vehicle
kjøttdeig (en):   ground meat
kjøttkaker (ei/en):   meat balls (flat)
klasse (ei/en):   class, grade
klistre (klistret, har klistret):   stick, glue
klokke (ei/en):   clock, o'clock
klosettlyd (en):   sound of toilet
klær (plural):   clothes
knase (knaste, har knast):   crunch
komme (kom, har kommet):   come
komponist (en):   composer
kongefamilie (en):   royal family
kopp (en):   cup
kose seg (koste, har kost):   enjoy oneself, have it cozy
kristendom (-men):   Christianity
krok (en):   nook
krydder (et):   spice
krølltang (en):   curling iron
kumelk (ei/en):   cow's milk
kveld (en):   evening
kåpe (ei/en):   coat (woman's)

L

lage (laget, har laget):   make
laks (en):   salmon
lang:   long
langdrøyig:   long lasting, endless, slow
langt:   far
legge (la, har lagt):   lay, place
lei av:   tired of, sick of
lekse (ei/en):   lesson
lenge:   a long time
lese (leste, har lest):   read
ligge (lå, har ligget):   lie, be inactive, rest
lignende:   similar
lik:   similar
like (likte, har likt):   like
liksom:   somehow, sort of
litt:   a little, some
litteratur (en):   literature
lov (en):   law, permission
luftig:   airy
lys (et):   light
lærer (en):   teacher
løpe (løp, har løpt) :   run
lørdag (en):   Saturday

M

mamma (en):   mama
man:   one, you (indefinite pronoun)
mandag (en):    Monday
mange:   many
maskin (en):    machine
mat (en):   food
matpakke (ei/en):   bag lunch
matpapir (et):   wax paper (for wrapping food)
matpause (en):   lunch break
matte:   math
mattetime (en):   math class
med:   with
meg:    me (object form)
meget:   very, much
melk (ei/en):   milk
mellomleggspapir (et):   paper to place between slices of bread
men:    but
mene (mente, har ment):   mean, think
menneske (et):   person
mer:    more
meste:   most
mestepart (en):   for the most part
meter (en):   meter
middag (en):    dinner
middagsrester (plural):   leftovers from dinner
midt:   middle
min:    my, mine (possessive)
mindre:   less
minutt (et):   minute
mjøl (et):   flour
mor (ei/en):    mother
mulig:   possible
museum (et) (pl. museer):   museum
musikk (en):    music
musikkanlegg (et):   stereo system
mye:   much
møte (møtte, har møtt):   meet
må (måtte, har måttet):   must, have to, has to
månedskort (et):   transport pass (for month)
måte (en):   manner, way

N

Nansen, Fridtjof:   Norwegian explorer and diplomat
nattbord (et):   night stand, bedside table
natur (en):   nature
ned:   down (direction)
nede:   down (location), downstairs
nedi =nede i:   down in
neste:   next
ni:   nine
noe:   something, some (neuter)
noen:   someone, some (pl, masc, fem)
nok:   enough
Nordmarka:   wooded area north of Oslo
nordmann (en) (pl -menn):   Norwegian (noun)
nordover:   northwards
Norge:   Norway
norgestur (en):   trip to Norway
norsk:   Norwegian (adjective)
ny:   new
nær:    near, close
nå:   now
når:    when

O

O-fag:   school subject: science, etc.
ofte:   often
og:    and
også:   also
oktober:   October
olje (ei/en):   oil
om:   about
omkring:   around
område (et):    areal
omtrent:    about, approximately
omvendt:    the reverse, the opposite
opp:    up (direction)
oppå = oppe på:   up on
oppbevare (oppbevarte, har oppbevart):   keep, preserve, save
oppe:    up (location)
oppi = oppe i:    up in
oppsatt:    arranged, set up
oppvaskmaskin (en):   dishwashing machine
ordne (ordnet, har ordnet):   take care of
orienteringsfag: school subject:   science, etc.
oss:   us
ost (en):   cheese
over:    over, above
overnatte (overnattet, har overnattet):    stay overnight

P

pakke (ei/en):    package
pakke (pakket, har pakket):   pack
pappa (en):   papa
par (et):   couple, pair
park (en):   park
passe (passet, har passet):    watch out for
peis (en):    fireplace
peisestue (ei/en):   livingroom with fireplace
person (en):    person
pizzadeig (en):   pizza dough
plante (ei/en):   plant
platespiller (en):    record player
plattform (en):    platform (for train)
pleie (pleide, har pleid):    to usually do something
poeng (et):    point
populær:   popular
porsjon (en):    portion, serving
posthus (et):    post office
privat:    private
på:    on, at

R

rar:   strange, odd
realistisk:    realististic
redningsvest (en):    life jacket
reise (reiste, har reist):   travel
reke (ei/en):    shrimp
restaurant (en):    restaurant
rett:    right
ringe (ringte, har ringt):   ring, telephone
rockemusikk (en):    rock music
rom (-met):    room
rot (et):   mess
rundt:    around
rundstykke (et):    bread roll
rydde (ryddet, har ryddet):    straighten up, clean up
rød:    red
rådhus (et):    city hall

SA-SL

salongbord (et):   coffee table
salt (et):   salt
sammen:   together
samtidig:   simultaneous, at the same time
se (så, har sett):    see, look
seg:   oneself, himself, herself (reflexive)
sekk (en):    sack, backpack
seks:   six
selv:   self, oneself, himself, herself
selvfølgelig:   of course
sen:   late
seng (ei/en):    bed
sentralstasjon (en):    central train station
severdighet (en):    tourist attraction
si (sa, har sagt):    say, tell
side (ei/en):   side
siden (for x siden):    ago (x ago)
sikkert:   surely
sin:   reflexive possessive (his,hers,theirs)
sist:   last
sitte (satt, har sittet):    sit
sju:   seven
sjuende:    seventh
sjå = se:   see
skal (skulle, har skullet):   shall, be going to
skap (et):    cupboard
ski (en):   ski
skihopp (et):    ski jump
skimuseum (et) (pl. -museer):    ski museum
skip (et):   ship
skjorte (ei/en):    shirt
sko seg (skodde, har skodd):    enrich oneself (at others' expense)
skole (en):    school
skolebok (ei/en) (pl. -bøker):    school book
skoleferie (en):    school vacation
skrive (skrev, har skrevet):    write
skrivemaskinrom (-met):   room with typewriters
skru på (skrudde, har skrudd):    turn on
skulptur (en):   sculpture
slags:   kind
slenge (slengte, har slengt):    fling, throw
slik:   such, thus
slott (et):   castle, palace
slutt (en):    end
slå på (slo, har slått):    turn on

SM-SÅ

smake (smakte, har smakt):    taste
smør (et):   butter
snart:   soon
sofa (en):   sofa, couch
sommer (en):    summer
sommerferie (en):    summer vacation
soverom (-met):    bedroom
sovesofa (en):   sleep sofa
som:    that, which, who (relative pronoun)
sommerferie (en):    summer vacation
spesialitet (en):    specialty
spesielt:    especially
spill (et):    game
spille (spilte, har spilt):    play
spise (spiste, har spist):    eat
spisebord (et):   dining table
spiseskje (en):   tablespoon
spor (et):    track, trace
sprø:    crisp, brittle
spørre (spør, spurte har spurt):    ask
stasjon (en):    station (train, bus)
statue (en):    statue
sted (et) (pl. steder):    place
steke (stekte, har stekt):   fry, bake, cook
stige (steg, har steget):    climb
stor:   big
stoppe (stoppet, har stoppet):    stop
Stortinget:   Norwegian Parliament
student (en):    student
studentby (en):   student dormitory complex
studere (studerte, har studert):    study
stue (ei/en):   living room
stå (stod, har stått):    stand
sur:    sour, crabby, in bad mood
sy (sydde, har sydd):    sew
sykepleie:    nursing
symaskin (en):    sewing machine
synes (syntes, har synes):    think, be of opinion
syv = sju:    seven
særlig:   especially
søke (søkte, har søkt):    seek, apply for
Sølvguttene:   prestigious boys' choir in Oslo
søster (en) (pl. søstre):    sister
så:   then (in sequence of events)
sånn:   thus, such, like this
såpe (ei/en):    soap

T

t-bane (ei/en):    subway
t-skjorte (ei/en):    t-shirt
ta (tok, har tatt):    take
tak (et):   roof, ceiling
tallerken (en):   plate
tann (ei/en) (pl. tenner):    tooth
tannbørste (ei/en):    toothbrush
tannkrem (-men):   toothpaste
tau (et):   rope
teip (en):   tape
telefon (en):    telephone
telle (telte, har telt):    count
tendens (en):   tendency
terskel (en):    threshold
ti:    ten
tid (en):    time
tidlig:    early
til:    to
tilbake:    back
tillegg:    addition
time (en):    hour, school period (45 min.)
ting (en) (pl. ting):   thing
tjue:   twenty
to:   two
toalett (et):    toilet
tog (et):   train
toglinje (en):    train line
togtur (en):    train trip
tomat (en):    tomato
tomatpuré (en):    tomato puree
topp (en):   top
tre:    three
tre:    wood
tredje:    third
trekke (trakk, har trukket):    pull
trenge (trengte, har trengt):    need, require
trikk (en):    streetcar
trives (trivdes, har trives):    thrive, be happy, get along well
tro (trodde, har trodd):    believe, think
tur (en):   trip, hike, walk
turist (en):    tourist
turistskip (et):    tourist ship
TV (en):   TV
type (en):   type
typisk:   typical
tørketrommel (en):    clothes dryer

U-V

underveis:    along the way
undulat (en):   parakeet
ungdom (-men):   youth
ungdomsfest (en):   youth party
universitet (et):    university
ut:   out (direction)
ute:    outside
utenfor:   outside of
utgift (en):    expense
utgravet:   excavated
uti :    ute i out in, outside in
utrolig:   unbelievable
utsikt (en):    view
utstyr (et):    equipment
vakker:   beautiful
vandre (vandret, har vandret):   wander, walk, hike
vanlig:   usual, common
vann (et):   water
vannseng (ei/en):    waterbed
var (være, er, var, har vært):   was, were
variere (varierte, har variert):    were
varm:   warm
varmtvannsbeholder (en):   hot water heater
vask (en):   sink
vaske (vasket, har vasket):   wash
vaskemaskin (en):   clothes washer
vaskeri (et):   laundry
vaskerom (-met):   laundry room (in house)
ved:   by
vekttall (et):   credit (school)
veldig:   very
velferdstilbud (et):    recreation, student life, etc. offerings
velkommen:   welcome
venn (en):   friend
vente (ventet, har ventet):   wait, expect
verden (en):   world
verre:   worse
vest (en):   vest
vest:   west
vi:   we
video (en):   video
videospiller (en):   vcr, video cassette player
videre:   onward, further
Vigeland, Gustav:   Norwegian sculptor
vikingskip (et):   Viking ship
vil (ville, har villet):   will, want to
vin (en):   wine
vinlegger (en):   wine maker
vinter (en):    winter
virke (virket, har virket):   work, function
vise (viste, har vist):   show
vogge (vogget, har vogget) :   rock
være (er, var, har vært):   be (is/are/am, was/were, has been)
våkne (våknet, har våknet):   wake up, awaken
vår:    our (possessive)

Ø and Å

økologi:   ecology
øst:   east
å:   to (infinitive marker)
åpen:   open (adjective)
åpne (åpnet, har åpnet):   open (verb)
år (et):   year
årsak (en):   reason, cause
åtte:   eight


© 2000 Five College Center for the Study of World Languages