Five Colleges,Inc. logo

Everyday Norwegian

Glossary

| Everyday Norwegian |

A B C - D E F
G H I - J K L
M N O P R
SA - SL SM - SÅ T U - V Ø and Å

A

akkurat: exactly
alder (en): age
aldri: never
all: all
alle: everyone, all
alltid: always
alt: everything, all
amerikansk: American
Amundsen, Roald: famous Norwegian explorer
andre: other (plural)
annen: other (masculine)
annenhverdag: every other day
arbeid (et): work (noun)
arbeide (arbeidet, har arbeidet): work (verb)
artikkel (en): article
aspirantkor (et): beginners' choir
at: that (conjunction)
august: August
australsk: Austalian
av: of, by (preposition)
avgang (en): departure
avslag (et): refusal

B

bad (et): bath, bathroom
badekar (et): bathtub
baderomsvekt (en): bathroom scales
balkong (en): balcony
band (et): band (rock)
bank (en): bank
bare: only, just
barn (et): child
begge: both
begynne (begynte, har begynt): begin
benytte (benyttet, har benyttet): utilize, make use of
berg- og dalbane (en): roller coaster
berre=bare: only, just
best: best
bestikk (et): flatware, silverware
besřk (et): visit
betale (betalte, har betalt): pay
bilde (et): picture
billett (en): ticket
billettautomat (et): ticket machine
biologi: biology
bit (en): bit
Bjřrnson, Bjřrnstjerne: 19th century poet
blant: amont
bli (ble, har blitt): become, stay
Blindern: main university campus in Oslo
blomst (en): flower
bluse (ei/en): blouse
blĺtrikk (en): streetcar
bo (bodde, har bodd): live, reside
bok (ei/en) (břker): book
bokhylle (ei/en): book shelf
borte: gone, away
bra: good, fine
bratt: steep
brenne (brant, har brent): burn
bruke (brukte, har brukt): use
brunost (en): goat cheese (brown)
brřdskive (ei/en): slice of bread
brřle (brřlte, har brřlt): bellow, roar, yell
bukse (ei/en): pants, trousers
bunad (en): Norwegian national costume
burde (břr, burde): ought
buss (en): bus
butikk (en): store
by (en): city
bygge (bygget, har bygget): build
břlge (ei/en): wave
bĺde: both
bĺt (en): boat

C-D

CD-spiller (en): CD player
CD (en): CD
circa: approximately
da: then
dag (en): day
dagligliv (et): daily life
datamaskin (en): computer
datautstyr (et): computer equipment
dato (en): date
de: they
deg: you (object form)
dekke (dekket, har dekket): cover
del (en): part
dele (delte, har delt): share
dem: them
demonstrere (demonstrerte, har demonstrert): demonstrate
den: it (masc. and fem. form)
denne: this (masc. and fem. form)
der: there
derfra: from there
dere: you (plural)
desiliter (en): tenth of a liter
det: it (neuter form)
detektivroman (en): mystery novel
dette: this (neuter form)
dit: (to) there (direction)
diverse: various
dobbel: double
dra (dro, har dratt): go, leave
drikke (drakk, har drukket): drink
drive (drev, har drevet): be busy with, do
du: you (subject form)
dum (dumt, dumme): dumb
dusje (dusjet, har dusjet): take a shower
dusjkabinett (et): shower cabinet
dyne (ei/en): down comforter
dyp: deep
dřd (en): death
dřgn (et): day, 24-hour period
dĺrlig: poor, bad

E

egen (eget, egne): own (one's own)
ei: a, one (feminine form)
ei = ikke: not
ein = en: a, one (masculine form)
eksempel (et): example
ekspedisjon (en): expedition
ekspresstog (et): express train
elektrisk: electric
eller: or
ellers: otherwise
elte (eltet, har eltet): knead
en: a (masculine)
én: one (masculine)
ende (en): end
enkel (enkelt, enkle): simple, easy
enn: than
enten (eller): either (or)
er (vćre, er, var, har vćrt): is, are, am
et: a, an, one (neuter form)
etasje (en): story, floor
etter: after
ettersom: as, because, inasmuch

F

fag (et): subject
faktisk: actually
fakultet (et): college, faculty (division of college)
fall: case (i så fall = in this case)
familie (en): family
familieleilighet (en): family apartment
fantastisk: fantastic
far (en): father
fargerik: colorful
farmor (en): grandmother (father's mother)
Farris: brand of soda water
favoritt (en): favorite
fem: five
ferdig: finished, done
fin: fine
finne: find
fins: det fins=there exist
fire: four
fisk (en): fish
fisketorg (et): fish market
fisketur (en): fishing trip
fjerde: fourth
fjernsyn (et): television
fjor: i fjor = last year
fjord (en): fjord
fleipe (fleipet, har fleipet): joke around
fleire=flere: several
flere: several
fleste: most (countable)
Flřibanen: funicular railroad in Bergen
Flĺmsbanen: train line from Flĺm to Myrdal
folk: people
fontene (en): fountain
for: for, because
foran: in front of
fordi: because
foreldre (plural): parents
foretrekke (foretrakk, har foretrukket): prefer
forfatter (en): author
forferdelig: terrible
forresten: anyway, besides
forskjellig: different, various
fortelle (fortalte, har fortalt): tell
foss (en): waterfall
fotball (en): soccer
fotballag (et): soccer team
fotorom (-rommet): photo room
fra: from
fram: forward, ahead
fredag: Friday
Frognerpark: Frogner sculpture park
frokost (en): breakfast
fryse (frřs, har frosset): freeze, be cold
fřdsel (en): birth
fřlge (fulgte, har fulgt): follow, escort
fřr: before
fřrhistoriske: prehistoric
fřrst: first
fĺ (fikk, har fĺtt): get, receive
fĺ: few

G

gammel (pl: gamle): old
gang (en): time, (repetition)
ganske: quite
gate (ei/en): street
geitost (en): goat cheese
genser (en): sweater
gidde (gadd, har giddet): feel like (doing something)
gitar (en): guitar
gjennom: through
gjest (en): guest
gjestetoalett (et): guest bathroom (toilet)
gjćr (ei/en): yeast
gjřre (gjorde, har gjort): do
glass (et): glass
glede (en): pleasure
god: good
grei: easy
greie (greide, har greid): manage to do something
Grieg, Edvard: famous 19th century composer
grovbrřd (et): dark bread
gřy: fun
gĺ (gikk, har gĺtt): go, walk

H

ha (hadde, har hatt): have
halv: half
han: he
handle (handlet, har handlet): shop
hav (et): ocean, sea
havn (ei/en): harbor
hei: hi
hel (helt, hele): whole
helg (en): weekend
heller: rather, neither
helst: most rather
hende (hendte, har hendt): happen, occur
henne: her (object form)
hennes: her/hers (possessive)
hente (hentet, har hentet): get, pick up, fetch
her: here
herfra: from here
herlig: wonderful, marvelous
hete (het, har hett): be called, be named
heve seg (hevet, har hevet): rise (bread dough)
historie (en): history, story
hjelpe (hjalp, har hjulpet): help
hjem (-met): home
hjemme: at home
hjemmelaget: home made
hos: at the home/place of
hovedbad (et): main bath(room)
hovedgate (ei/en): main street
hovedstad (en): capital city
hun: she
hus (et): house
huske (husket, har husket): remember
husleie (ei/en): rent
hva: what
hver: each
hverandre: each other
hvetemel (et): wheat flour
hvis: if
hvitost (en): white cheese (Gouda, etc.)
hvor: where
hvordan: how
hvorfor: why
hybel (en): rented room
hyggelig: pleasant, nice
hygienisk: hygienic, sanitary
hřgskole (en): college
hřre (hřrte, har hřrt): hear
hřst (en): fall, autumn
hĺnd (ei/en): hand
hĺrtřrrer (en): hair dryer

I-J

Ibsen, Henrik: famous 19th c. playwright and poet
idrettsanlegg (et): sports facility
idrettshřgskole (en): sports college
igjen: again
ikke: not
innbygger (en): inhabitant
inngang (en): entrance
innover: inwards
innslag (et): element
iskrem (en): ice cream
istedenfor: instead of
ja: yes
jeg: I
jo: yes, as you know
jobbe (jobbet, har jobbet): to work
jordbćrsyltetřy (et): strawberry jam
juni: June

K

kaffeservise (et): coffee service (dishes)
kald: cold
kalle (kalte, har kalt): call
kamerat (en): friend, buddy
kan (kunne, har kunnet): can, to be able to
kanskje: maybe, perhaps
kassettspiller (en): cassette player
kilometer (en): kilometer
kjeller (en): basement
kjellerbod (en): basement storeroom
kjellerstue (ei/en): basement livingroom
kjem = kommer: come
kjevle (kjevlet, har kjevlet): roll out (dough)
kjřkken (et): kitchen
kjřkkenkrok (en): kitchen nook
kjřleskap (et): refrigerator
kjřpe (kjřpte, har kjřpt): buy, purchase
kjřpesenter (et): shopping center
kjřretřy (et): vehicle
kjřttdeig (en): ground meat
kjřttkaker (ei/en): meat balls (flat)
klasse (ei/en): class, grade
klistre (klistret, har klistret): stick, glue
klokke (ei/en): clock, o'clock
klosettlyd (en): sound of toilet
klćr (plural): clothes
knase (knaste, har knast): crunch
komme (kom, har kommet): come
komponist (en): composer
kongefamilie (en): royal family
kopp (en): cup
kose seg (koste, har kost): enjoy oneself, have it cozy
kristendom (-men): Christianity
krok (en): nook
krydder (et): spice
krřlltang (en): curling iron
kumelk (ei/en): cow's milk
kveld (en): evening
kĺpe (ei/en): coat (woman's)

L

lage (laget, har laget): make
laks (en): salmon
lang: long
langdrřyig: long lasting, endless, slow
langt: far
legge (la, har lagt): lay, place
lei av: tired of, sick of
lekse (ei/en): lesson
lenge: a long time
lese (leste, har lest): read
ligge (lĺ, har ligget): lie, be inactive, rest
lignende: similar
lik: similar
like (likte, har likt): like
liksom: somehow, sort of
litt: a little, some
litteratur (en): literature
lov (en): law, permission
luftig: airy
lys (et): light
lćrer (en): teacher
lřpe (lřp, har lřpt) : run
lřrdag (en): Saturday

M

mamma (en): mama
man: one, you (indefinite pronoun)
mandag (en): Monday
mange: many
maskin (en): machine
mat (en): food
matpakke (ei/en): bag lunch
matpapir (et): wax paper (for wrapping food)
matpause (en): lunch break
matte: math
mattetime (en): math class
med: with
meg: me (object form)
meget: very, much
melk (ei/en): milk
mellomleggspapir (et): paper to place between slices of bread
men: but
mene (mente, har ment): mean, think
menneske (et): person
mer: more
meste: most
mestepart (en): for the most part
meter (en): meter
middag (en): dinner
middagsrester (plural): leftovers from dinner
midt: middle
min: my, mine (possessive)
mindre: less
minutt (et): minute
mjřl (et): flour
mor (ei/en): mother
mulig: possible
museum (et) (pl. museer): museum
musikk (en): music
musikkanlegg (et): stereo system
mye: much
mřte (mřtte, har mřtt): meet
mĺ (mĺtte, har mĺttet): must, have to, has to
mĺnedskort (et): transport pass (for month)
mĺte (en): manner, way

N

Nansen, Fridtjof: Norwegian explorer and diplomat
nattbord (et): night stand, bedside table
natur (en): nature
ned: down (direction)
nede: down (location), downstairs
nedi =nede i: down in
neste: next
ni: nine
noe: something, some (neuter)
noen: someone, some (pl, masc, fem)
nok: enough
Nordmarka: wooded area north of Oslo
nordmann (en) (pl -menn): Norwegian (noun)
nordover: northwards
Norge: Norway
norgestur (en): trip to Norway
norsk: Norwegian (adjective)
ny: new
nćr: near, close
nĺ: now
nĺr: when

O

O-fag: school subject: science, etc.
ofte: often
og: and
ogsĺ: also
oktober: October
olje (ei/en): oil
om: about
omkring: around
omrĺde (et): areal
omtrent: about, approximately
omvendt: the reverse, the opposite
opp: up (direction)
oppĺ = oppe pĺ: up on
oppbevare (oppbevarte, har oppbevart): keep, preserve, save
oppe: up (location)
oppi = oppe i: up in
oppsatt: arranged, set up
oppvaskmaskin (en): dishwashing machine
ordne (ordnet, har ordnet): take care of
orienteringsfag: school subject: science, etc.
oss: us
ost (en): cheese
over: over, above
overnatte (overnattet, har overnattet): stay overnight

P

pakke (ei/en): package
pakke (pakket, har pakket): pack
pappa (en): papa
par (et): couple, pair
park (en): park
passe (passet, har passet): watch out for
peis (en): fireplace
peisestue (ei/en): livingroom with fireplace
person (en): person
pizzadeig (en): pizza dough
plante (ei/en): plant
platespiller (en): record player
plattform (en): platform (for train)
pleie (pleide, har pleid): to usually do something
poeng (et): point
populćr: popular
porsjon (en): portion, serving
posthus (et): post office
privat: private
pĺ: on, at

R

rar: strange, odd
realistisk: realististic
redningsvest (en): life jacket
reise (reiste, har reist): travel
reke (ei/en): shrimp
restaurant (en): restaurant
rett: right
ringe (ringte, har ringt): ring, telephone
rockemusikk (en): rock music
rom (-met): room
rot (et): mess
rundt: around
rundstykke (et): bread roll
rydde (ryddet, har ryddet): straighten up, clean up
rřd: red
rĺdhus (et): city hall

SA-SL

salongbord (et): coffee table
salt (et): salt
sammen: together
samtidig: simultaneous, at the same time
se (sĺ, har sett): see, look
seg: oneself, himself, herself (reflexive)
sekk (en): sack, backpack
seks: six
selv: self, oneself, himself, herself
selvfřlgelig: of course
sen: late
seng (ei/en): bed
sentralstasjon (en): central train station
severdighet (en): tourist attraction
si (sa, har sagt): say, tell
side (ei/en): side
siden (for x siden): ago (x ago)
sikkert: surely
sin: reflexive possessive (his,hers,theirs)
sist: last
sitte (satt, har sittet): sit
sju: seven
sjuende: seventh
sjĺ = se: see
skal (skulle, har skullet): shall, be going to
skap (et): cupboard
ski (en): ski
skihopp (et): ski jump
skimuseum (et) (pl. -museer): ski museum
skip (et): ship
skjorte (ei/en): shirt
sko seg (skodde, har skodd): enrich oneself (at others' expense)
skole (en): school
skolebok (ei/en) (pl. -břker): school book
skoleferie (en): school vacation
skrive (skrev, har skrevet): write
skrivemaskinrom (-met): room with typewriters
skru pĺ (skrudde, har skrudd): turn on
skulptur (en): sculpture
slags: kind
slenge (slengte, har slengt): fling, throw
slik: such, thus
slott (et): castle, palace
slutt (en): end
slĺ pĺ (slo, har slĺtt): turn on

SM-SÅ

smake (smakte, har smakt): taste
smřr (et): butter
snart: soon
sofa (en): sofa, couch
sommer (en): summer
sommerferie (en): summer vacation
soverom (-met): bedroom
sovesofa (en): sleep sofa
som: that, which, who (relative pronoun)
sommerferie (en): summer vacation
spesialitet (en): specialty
spesielt: especially
spill (et): game
spille (spilte, har spilt): play
spise (spiste, har spist): eat
spisebord (et): dining table
spiseskje (en): tablespoon
spor (et): track, trace
sprř: crisp, brittle
spřrre (spřr, spurte har spurt): ask
stasjon (en): station (train, bus)
statue (en): statue
sted (et) (pl. steder): place
steke (stekte, har stekt): fry, bake, cook
stige (steg, har steget): climb
stor: big
stoppe (stoppet, har stoppet): stop
Stortinget: Norwegian Parliament
student (en): student
studentby (en): student dormitory complex
studere (studerte, har studert): study
stue (ei/en): living room
stĺ (stod, har stĺtt): stand
sur: sour, crabby, in bad mood
sy (sydde, har sydd): sew
sykepleie: nursing
symaskin (en): sewing machine
synes (syntes, har synes): think, be of opinion
syv = sju: seven
sćrlig: especially
sřke (sřkte, har sřkt): seek, apply for
Sřlvguttene: prestigious boys' choir in Oslo
sřster (en) (pl. sřstre): sister
sĺ: then (in sequence of events)
sĺnn: thus, such, like this
sĺpe (ei/en): soap

T

t-bane (ei/en): subway
t-skjorte (ei/en): t-shirt
ta (tok, har tatt): take
tak (et): roof, ceiling
tallerken (en): plate
tann (ei/en) (pl. tenner): tooth
tannbřrste (ei/en): toothbrush
tannkrem (-men): toothpaste
tau (et): rope
teip (en): tape
telefon (en): telephone
telle (telte, har telt): count
tendens (en): tendency
terskel (en): threshold
ti: ten
tid (en): time
tidlig: early
til: to
tilbake: back
tillegg: addition
time (en): hour, school period (45 min.)
ting (en) (pl. ting): thing
tjue: twenty
to: two
toalett (et): toilet
tog (et): train
toglinje (en): train line
togtur (en): train trip
tomat (en): tomato
tomatpuré (en): tomato puree
topp (en): top
tre: three
tre: wood
tredje: third
trekke (trakk, har trukket): pull
trenge (trengte, har trengt): need, require
trikk (en): streetcar
trives (trivdes, har trives): thrive, be happy, get along well
tro (trodde, har trodd): believe, think
tur (en): trip, hike, walk
turist (en): tourist
turistskip (et): tourist ship
TV (en): TV
type (en): type
typisk: typical
třrketrommel (en): clothes dryer

U-V

underveis: along the way
undulat (en): parakeet
ungdom (-men): youth
ungdomsfest (en): youth party
universitet (et): university
ut: out (direction)
ute: outside
utenfor: outside of
utgift (en): expense
utgravet: excavated
uti : ute i out in, outside in
utrolig: unbelievable
utsikt (en): view
utstyr (et): equipment
vakker: beautiful
vandre (vandret, har vandret): wander, walk, hike
vanlig: usual, common
vann (et): water
vannseng (ei/en): waterbed
var (vćre, er, var, har vćrt): was, were
variere (varierte, har variert): were
varm: warm
varmtvannsbeholder (en): hot water heater
vask (en): sink
vaske (vasket, har vasket): wash
vaskemaskin (en): clothes washer
vaskeri (et): laundry
vaskerom (-met): laundry room (in house)
ved: by
vekttall (et): credit (school)
veldig: very
velferdstilbud (et): recreation, student life, etc. offerings
velkommen: welcome
venn (en): friend
vente (ventet, har ventet): wait, expect
verden (en): world
verre: worse
vest (en): vest
vest: west
vi: we
video (en): video
videospiller (en): vcr, video cassette player
videre: onward, further
Vigeland, Gustav: Norwegian sculptor
vikingskip (et): Viking ship
vil (ville, har villet): will, want to
vin (en): wine
vinlegger (en): wine maker
vinter (en): winter
virke (virket, har virket): work, function
vise (viste, har vist): show
vogge (vogget, har vogget) : rock
vćre (er, var, har vćrt): be (is/are/am, was/were, has been)
vĺkne (vĺknet, har vĺknet): wake up, awaken
vĺr: our (possessive)

Ø and Å

řkologi: ecology
řst: east
ĺ: to (infinitive marker)
ĺpen: open (adjective)
ĺpne (ĺpnet, har ĺpnet): open (verb)
ĺr (et): year
ĺrsak (en): reason, cause
ĺtte: eight


© 2000 Five College Center for the Study of World Languages