Time

Turkmen Time

agşam - evening

asyr - century

daň - dawn

düýn - yesterday

ertir - tomorrow

garaňkylyk - darkness

gije - night

gün - day

gündiz - daytime, during the day

günortan - noon

günüň dogmagy - sunrise

günüň ýaşmagy - sunset

hepde - week

minut - minute

öýle - afternoon

sagatlyk - hour, hour's worth

sapar - time, journey

sene - date

şu gün - today

şu gün agşam - this evening

wagt - time

ýyl - year