Kiswahili Kwa Kitendo

Online Audio for Kiswahili Kwa Kitendo

Cover of Zawawi textbook

This site contains digitized versions of the audio tapes that accompany the textbook Kiswahili Kwa Kitendo: An Introductory-Intermediate Course by Professor Sharifa M. Zawawi. A workbook entitled Jifunze Kiswahili Chetu, Vol. 2: Learn Our Kiswahili accompanies the introductory textbook chapter by chapter. Both the textbook and workbook are published by Africa World Press, Inc. They may be purchased online directly from the press or thorough numerous other vendors of academic books.

This online version of the tapes is provided with permission of Sharifa M. Zawawi. Additional materials have also been recorded by the Five College Center for World Languages and provided here with permission from Professor Zawawi. The material is copyrighted and may be used only in accordance with "fair use" copyright guidelines for educational materials. Funding for digitizing the original audio, recording new materials, and making the materials available online was provided by a grant from the Andrew W. Mellon Foundation for expanding offerings in African languages.

The audio material is organized by lesson number. The audio section for each lesson begins with the material from the original tapes. The original tapes correspond most closely to the first edition of the textbook published in 1988. The original audio is followed by newly recorded materials which correspond to the second edition of the textbook published in 2001.

Unit 1

Somo La Kwanza
Maamkio: Greetings

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

(a female speaker is reading the part of one of the male speakers in these dialogs)
1a. Listen to version 1 of the dialog

1b. Repeat after the speakers

2a. Listen to version 2 of the dialog

2b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Daudi: Hodi.
Fatuma: Karibu.
Daudi: Hujambo mama?
Fatuma: Sijambo bwana. Habari za asubuhi?
Daudi: Njema.
Fatuma: Tafadhali kaa kitako.
Daudi: Ahsante. Jina lako nani?
Fatuma: Jina langu Fatuma.
Daudi: Kwaheri.
Fatuma: Kwaheri.

Unit 2

Somo La Pili
Jijulishe: Introduce yourself

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to version 1 of the dialog

1b. Repeat after the speakers

2a. Listen to version 2 of the dialog

2b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Ali: Hujambo bibi?
Maryamu: Sijambo bwana.
Ali: Jina langu Ali. Jina lako nani?
Maryamu: Jina langu Maryamu.
Ali: Habari za kutwa Bi Maryamu?
Maryamu: Nzuri, je na wewe bwana?
Ali: Aa salama. Bibi huyo jina lake nani?
Maryamu: Jina lake Bi Halima.
Ali: Je bwana huyo jina lake Juma?
Maryamu: Ndiyo, jina lake Juma.

Unit 3

Somo La Tatu
Uhali gani?: How are you?

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Maryamu: U hali gani bwana?
Daudi: Mzima. Je wewe?
Maryamu: Mzima. Habari?
Daudi: Salama. Unasema Kiingereza?
Maryamu: Ndiyo, nasema kidogo. Unatoka wapi?
Daudi: Natoka Amerika.
Maryamu: Wapi Amerika?
Daudi: Natoka New York.
Maryamu: Unakaa hapa Moshi sasa?
Daudi: Ndiyo, Nakaa hoteli ya K.N.C.U.

Unit 4

Somo La Nne
Rafiki Wawili: Two Friends

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

8. Zoezi la nane

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Maryamu: Hujambo Daudi?
Daudi: Sijambo. Habari za siku nyingi?
Maryamu: Njema. Unajifunza wapi sasa?
Daudi: Najifunza chuo kikuu cha Dar es salaam. Je wewe unajifunza wapi?
Maryamu: Najifunza chuo kikuu cha Nairobi.
Daudi: Unajifunza nini?
Maryamu: Najifunza Historia, Uchumi na Kiingereza. Je wewe unajifunza nini?
Daudi: Najifunza Sanaa, Kiswahili na Kifaransa.

Unit 5

Somo La Tano
Mgeni: A Visitor

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6a. Zoezi la sita a

6b. Zoezi la sita b

6c. Zoezi la sita c

7. Zoezi la saba

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Mwajuma: Je bwana, Unatoka Uingereza?
Jim Scott: La, sitoki Uingereza. Natoka Amerika.
Mwajuma: Unasema Kiswahili?
Jim Scott: Sisemi sana lakini nafahamu kidogo.
Mwajuma: Unakaa hapa Moshi sasa?
Jim Scott: Hapana, sikai Moshi. Nakaa Daressalaam.
Mwajuma: Je, unafundisha shule?
Jim Scott: Hapana, sifundishi. Najifunza Chuo Kikuu.
Mwajuma: Unakwenda Daressalaam sasa?
Jim Scott: Hapana, siendi Daressalaam. Nakwenda Bagamoyo.

Unit 6

Somo La Sita
Utaifa "Nationality"

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Asha: Shikamoo mzee.
Mzee Juma: Marahaba. Uhali gani bibi?
Asha: Mzima, habari za siku nyingi?
Mzee Juma: Njema tu, alhamdulillah.
Asha: Bwana huyu jina lake nani?
Mzee Juma: Jina lake Bwana Bill Brown.
Asha: Yeye ni mwingereza?
Mzee Juma: Hapana, yeye si mwingereza. Ni Mwamereka.
Asha: Anatoka wapi Amerika?
Mzee Juma: Anatoka California. Sasa anafanya kazi hapa Marangu.
Asha: Anafanya kazi gani?
Mzee Juma: Anafundisha chuo cha Ualimu.
Asha: Anafundisha nini?
Mzee Juma: Anafundisha Sanaa na Kiingereza.
Asha: Kwa heri mzee. Nakwenda shule.
Mzee Juma: Kwa heri ya kuonana mwanangu. Nenda salama.

Unit 7

Somo La Saba
Mtu huyu ni nani? Who is this person?

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Bwana Ali, pamoja na mke wake na watoto wake katika chumba cha kuzungumzia.

Huyu ni Bwana Ali na yule ni Mama Ali. Bwana Ali ni Mkenya. Yeye ni mwanamme. Yeye ni mtu mzima. Yeye ni baba. Anatoka Mombasa na sasa anakaa New York. Amekaa kitini anasoma gazeti. Leo hafanyi kazi.
Yule ni Mama Ali. Yeye ni mtu mzima. Yeye ni mama. Anatoka Tanzania, hatoki Mombasa. Mama Ali amekaa kitini, anazungumza na mtoto wake. Mtoto ni msichana, si mvulana. Jina lake Asha. Mvulana jina lake Juma, yeye amekaa chini anasoma. Juma anakwenda shule. Anajifunza elimu ya hesabu, kiingereza na sanaa. Sasa anafanya kazi ya shule. Juma ni mtoto si mtu mzima. Ni mvulana si msichana.

Unit 8

Somo La Nane
Hiki ni nini? What is this thing?

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

8. Zoezi la nane

9. Zoezi la tisa

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

No dialog text for this unit

Unit 9

Somo La Tisa
Kuna nini?: What's up?

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Daudi: Je Maryamu, una haraka?
Maryamu: Ndiyo nina haraka kidogo.
Daudi: Una haraka ya nini?
Maryamu: Nakwenda shule.
Daudi: Kuna shule leo?
Maryamu: La hakuna shule leo; lakini mimi nina kazi kidogo.
Daudi: Naona una mwamvuli. Je kuna mvua leo?
Maryamu: Hakuna mvua sasa. Lakini kuna mawingu. Je wewe Daudi, huna kazi leo?
Daudi: Sina kazi.

Unit 10

Somo La Kumi
Unapenda kufanya nini?: What do you like to do?

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Daudi: Uhali gani mwananchi?
Asha: Mzima tu, je na wewe?
Daudi: Mzima alhamdulillah. Unakwenda wapi sasa?
Asha: Ninakwenda kuvua. Utapenda kwenda kuvua pamoja na mimi?
Daudi: A-a-a. Sipendi sana kuvua, bibi. Napenda kucheza mpira. Unataka kwenda kucheza mpira badala ya kuvua?
Asha: Nitapenda kwenda lakini si leo. Siwezi kucheza leo, labda kesho.
Daudi: Haya tutaonana kesho. Nenda salama.
Asha: Ahsante. Tutaonana tukijaaliwa.

Unit 11

Somo La Kumi Na Moja
Chumba Cha Kulia: Dining Room

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

8. Zoezi la nane

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Huyu ni Bwana Ali na huyu ni mama Ali. Wao wanatoka
Afrika ya Mashariki. Sasa wanakaa New York. Wanafanya
kazi Manhattan. Bwana Ali na mke wake Bibi Ali wana watoto
wawili. Majina yao Asha na Juma. Wazazi na watoto wanakula
chakula. Kuna chakula mezani. Kuna kuku, mboga, viazi, mkate
na matunda. Kuna vinywaji kama kahawa, chai na maziwa. Pia
kuna vyombo kama visu, vijiko, sahani na nyuma. Kuna kioo
ukutani na saa kabatini. Mama na Asha wanazungumza.
Baba na Juma wanakula. Wao wanapenda kula. Wanawake
wanapenda kuzungumza.

Unit 12

Somo La Kumi Na Mbili
Leo tarehe gani?: What's the date?

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Pili: Nyinyi huja chuo kikuu siku ngapi?
Juma: Sisi huja chuo kikuu siku tano kwa juma.
Pili: Huja siku gani?
Juma: Huja Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa.
Pili: Hamji chuo kikuu Jumamosi na Jumapili?
Juma: Ndiyo, hatuji chuoo kikuu Jumamosi na Jumapili.
Pili: Mimi pia hujifunza shule siku tatu kwa wiki, lakini kila
siku huenda maktabani.
Juma: Jumapili watu hufanya nini hapa?
Pili: Huenda kanisani au huenda kutembea. Watu wengine hawaendi kanisani,
lakini huenda msikitini Ijumaa, au huenda hekaluni Jumamosi.

Unit 13

Somo La Kumi Na Tatu
Kukutana na mtu: Meeting someone

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

8. Zoezi la nane

9. Zoezi la tisa

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Daudi: Ni nani msichana yule mzuri?
Pili: Yupi? Yule amekaa karibu na dirisha?
Daudi: Amekaa karibu na dirisha na amevaa nguo nyekundu.
Pili: Si Janet Lee. Humjui? Yeye ni mwanafunzi hodari sana.
Daudi: Ala! Simfahamu. Ni mwanafunzi wa hapa?
Pili: Ndiyo, mwanafunzi wa chuo kikuu hiki. Unataka kuzungumza naye? Ni mtoto mwema sana.
Daudi: A-a, a,a, mimi sina bahati, bibi. Atakataa kuzungumza nami.
Pili: Njoo nitakujulisha naye. Yeye hupenda sana kuzungumza na wageni.
Daudi: Ahsante sana bibi kwa msaada wako, lakina si leo. Nitazungumza naye siku nyingine.
Pili: Kumbe wewe mwoga!

Unit 14 (2001 edition)

Somo La Kumi Na Nne
Jana ulifanya nini? What did you do yesterday?

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to version 1 of the dialog

1b. Repeat after the speakers

2a. Listen to version 2 of the dialog

2b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

ASHA: Jana ilikuwa Jumapili kwa hivyo nilichelewa kuamka.
RAJABU: Ulifanya nini kutwa?
ASHA: Niliamka saa nne, nikatengeneza chakula cha asubuhi, nikala
halafu nikasafisha nyumba.
RAJABU: Alasiri ulifanya nini?
ASHA: Alasiri nilikwenda kumtembelea rafiki yangu. Tukaenda pwani kuogelea.
RAJABU: Kulikuwa na watu wengi pwani?
ASHA: Ndiyo kulikuwa na watu wengi sana.
RAJABU: Baadaye mlifanya nini?
ASHA: Mimi nilikwenda kwenye karamu ya shule yangu.

Unit 15 (2001 edition)

Somo La Kumi Na Tano
Rangi: Colors

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Vocabulary list part 3

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

ALI: Naipenda kanzu yako. Nzuri. Kitambaa gani hiki?
FATMA: Kinaitwa kitambaa cha kitenge. Unakipenda?
ALI: Naam, nakipenda sana. Ulikinunua wapi?
FATMA: Nilikinunua kwa Alibhai. Kuna rangi nyingi nyingine. Wewe unapenda rangi gani?
ALI: Kuna rangi gani?
FATMA: Kuna hii rangi ya kahawia na rangi tatu nyingine. Kuna
rangi ya manjano, rangi ya buluu na rangi nyeusi.
ALI: Nafikiri bibi yangu atapenda rangi ya buluu. Kuna buluu gani?
FATMA: Kuna buluu ya mwangaza na buluu ya giza.
ALI: Labda atapenda buluu ya giza.

Unit 16 (2001 edition)

Somo La Kumi Na Sita
Nambari/Namba: Numbers

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3a. Zoezi la tatu a

3b. Zoezi la tatu b

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

DARASA LA HESABU
Huyu ni mwalimu. Yeye ni Mwamerika, anatoka California. Sasa yuko Moshi,
anafundisha hesabu katika shule ya chini. Yeye anafundisha darasa nyingi, lakini
leo anafundisha hesabu za kujumlisha. Anamuuliza Juma, 320 jumlisha 235 ni ngapi?
Juma hajui jawabu lakini anafikiri. Kwanza anajumlisha 300 na 200, ni 500. Halafu
anajumlisha 20 na 30 ni 50, na mwisho anajumlisha 0 na 5 ni 5. Juma anamjibu
mwalimu kuwa jibu ni 555. Kesho mwalimu huyu atafundisha hesabu za kutoa.
Kwa mfano 20 - 5 ni ngapi? Ni 15. Pia atafundisha hesabu za kuzidisha kwa
mfano 3 zidisha kwa mbili ni 6, au 3 mara 2 ni 6 (3 * 2 = 6). Na atafundisha hesabu
za kugawanya, kwa mfano 10 gawanya kwa 2 ni 5 (10/2 = 5). Mwalimu huyu
atawafundisha wanafunzi hesabu za namna mbalimbali.

Unit 17 (2001 edition)

Somo La Kumi Na Saba
Bei gani? How much does it cost?

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

MNUNUZI: Nataka kununua machungwa ni bei gani?
MUUZAJI: Bei yake kumi kwa shilingi tatu.
MNUNUZI: Ni ghali sana.
MUUZAJI: Hapana si ghali ni rahisi.
MNUNUZI: Tafadhali punguza bei.
MUUZAJI: Siwezi kupunguza bei. Machungwa haya makubwa na mazuri.
MNUNUZI: Kweli makubwa lakini ghali.
MUUZAJI: Haya toa shilingi mbili na senti sabini na tano.
MNUNUZI: Tafadhali punguza tena.
MUUZAJI: Utanipa kiasi gani?
MNUNUZI: Nitalipa shilingi mbili tu.
MUUZAJI: Ongeza senti ishirini na tano. Bei yangu ya mwisho ni shilingi mbili
na senti ishirini na tano.
MNUNUZI: Haya chukua pesa.

Unit 18

Somo La Kumi na nane
Saa ngapi?: What is the time?

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo 1

Somo 2

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

NIFANYAVYO KILA SIKU

Huamka asubuhi saa kumi na mbili unusu. Kwanza hupiga mswaki halafu huoga na huvaa nguo. Saa moja kamili hula chakula cha asubuhi na husikiliza habari kwenye redio. Saa moja unusu huenda kazini. Hufika kazini saa mbili kasoro dakika kumi. Saa saba kasorobo hula chakula cha mchana. Hurudi kazini tena saa nane na hufanya kazi mpaka saa kumi, saa kumi humaliza kazi. Baadaye huenda kutembea au huwatembelea jamaa. Saa kumi na mbili hurudi nyumbani, husoma gazeti au huandika barua, au hutayarisha kazi za siku ya pili, na halafu hula chakula cha jioni. Hulala saa sita za usiku.

Unit 19

Somo La Kumi Na Tisa
Sikukuu ya Furaha: Happy Holiday

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Afrika ya Mashariki kuna watu wa dini mbalimbali. Watu wa dini moja wana sikukuu zao ambazo wanazisheherekea kwa kuhusiana na dini hiyo. Sikukuu za Afrika ya Mashariki zinasheherekewa na watu wa nchi nyingine. Krismasi au Noeli ni sikukuu ya watu wengi katika nchi mbalimbali za ulimwengu. Hii ni siku ya kusheherekewa kuzaliwa kwa Yesu. Siku hiyo ya kuzaliwa kwake ni tarehe ishirini na tano mmwezi wa kumi na mbili, yaani mwezi wa Disemba. Siku hii husheherekewa mara moja kila mwaka. Wakristo, watu wenye dini ya Kikristo, huenda kanisani kusali na kuomba Mungu. Nyimbo nzuri za Krismasi huimbwa na watu hupelekewa na rafiki zao zawadi, na wa mbali hupelekewa kadi. Vyakula vingi na vizuri hupikwa na huliwa. Siku hiyo maduka yote hufungwa kutwa na hayafunguliwi mpaka siku ya pili. Katika nchi nyingine miti hupambwa kwa taa za rangi nzuri na mapambo mengine mazuri, lakini Afrika ya Mashariki miti si sana kupambwa. Ilivyokuwa sikukuu iko karibu tunakutumainieni sikukuu ya furaha.

Unit 20

Somo La Ishirini
Watu wangapi katika familia (ahali/aila) yako?

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo 1

Somo 2

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Vocabulary list part 3

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Mwalimu: Una ndugu wangapi Juma?
Juma: Nina ndugu watatu.
Mwalimu: Wanaume wangapi na wanawake wangapi?
Juma: Wanawake wawili na mwanamume mmoja.
Mwalimu: Kaka yako ameoa?
Juma: Ndio ameoa, ana mke na watoto wawili.
Mwalimu: Je yeye anafanya kazi gani?
Juma: Yuko Chuo Kikuu cha Dar es salaam anajifunza kuwa Mwanasheria.
Mwalimu: Ndugu zako wa kike wameolewa?
Juma: Mmoja ameolewa na mmoja bado.
Mwalimu: Wao wanafanya nini?
Juma: Mmoja anasoma shule ya chini na mmoja anafanya kazi ya uuguzaji.
Mwalimu: Wazazi wako wanafanya nini?
Juma: Mama hafanyi kazi lakini baba ni mwalimu.

Unit 21

Somo La Ishirini Na Moja
Una miaka mingapi?: How old are you?

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

(no vocabulary audio for this chapter)

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Mwalimu: Je, Juma ulizaliwa lini na una miaka mingapi?
Juma: Nilizaliwa mwezi wa Juni, mwaka 1948.
Mwalimu: Ulianza shule ya chini mwaka gani?
Juma: Nilianza shule ya chini mwaka 1954.
Mwalimu: Ulikwenda shule ya chini kwa miaka mingapi?
Juma: Nilikwenda shule ya chini kwa muda wa miaka sita.
Mwalimu: Ulianza kujifunza Kiswahili lini? Mwaka huu?
Juma: Nilianza kujifunza Kiswahili mwaka uliopita katika mwezi wa Septemba.

Unit 22

Somo La Ishirini Na Mbili
Amri, Maagizo na Maombi: Orders, Suggestions and Requests

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Mwajiri: Tabita, mimi sasa natoka. Tafadhali watazame watoto.
Tabita: Utarudi lini?
Mwajiri: Nitachelewa kurudi. Nitarudi jioni. Basi wape chakula, waogeshe na walaze.
Tabita: Niwape chakula gani?
Mwajiri: Wape maziwa, mayai na pudini.
Tabita: Unataka leo nifue nguo au nipige pasi?
Mwajiri: Utafua kesho, lakini piga pasi nguo za watoto. Tafadhali kesho njoo mapema.
Tabita: Nije saa ngapi?
Mwajiri: Jaribu ufike saa kumi na mbili unusu.

Unit 23

Somo La Ishirini Na Tatu
Twende tukatembee: Let's go for a walk.

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Daudi: Twende tukatembee Mosi.
Mosi: Vyema. Unataka twende mahali gani?
Daudi: Twende mjini tukatazame Jumba la Taifa na tupite madukani.
Mosi: Tuondoke sasa? U tayari?
Daudi: Tusiondoke sasa. Nina kazi kidogo kumaliza, lakini haidhuru itangoja. Twende.
Mosi: Mwulize yule askari njia ya karibu ya kwenda mjini ni ipi?
Daudi: Nimwambie kuwa sisi ni wageni hapa?
Mosi: La, usimwambie. Usichelewe saa zinakwenda.
Daudi: Bwana askari anasema kuwa ni mbali na hapa. Itatubidi tupande gari.
Mosi: Utapenda tupande basi, au tuchukue teksi?
Daudi: Bora tusipande basi, tuchukue teksi tutafika upesi.

Unit 24

Somo La Ishirini Na Nne
Iko wapi ? Where is ?

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4a. Zoezi la nne a

4b. Zoezi la nne b

4c. Zoezi la nne c

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Asha: Je bwana unaishi hapa mjini Arusha?
Daudi: Ndiyo, nimeishi hapa sasa miezi minane.
Asha: Nyumba yako iko wapi?
Daudi: Iko hukoo.
Asha: Iko karibu au mbali na hapa?
Daudi: Iko si mbali sana na hapa. Mwendo wa dakika ishirini na tano hivi.
Asha: Iko upande gani wa hapa?
Daudi: Utaondoka hapa utakwenda moja kwa moja ufike Kaloleni, halafu utapinda
mkono wa kulia. Utakwenda kama hatua thelathini hivi. Utakuta duka la muhundi.
Zunguka hilo duka na mara utafika mahala pana nyumba za ghorofa tatu. Nyumba
yangu ni nyumba ya tatu kutoka hapo. Huwezi kupotea.

Unit 25

Somo La Ishirini Na Tano
Ramani ya Afrika ya Mashariki: The Map of East Africa

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Kiswahili kinasemwa sana Afrika ya Mashariki. Nchi za Afrika ya Mashariki
ni Tanzania, Kenya na Uganda. Nchi ya Tanzania ni Tanganyika ya zamani na visiwa
vya Unguja na Pemba. Kiswahili ni lugha ya kwanza ya watu wa Pwani. Waswahili wanakaa
Unguja na Pemba, mwambao wa Kenya na mwambao wa Tanganyika. Miji ya mwambao
wa Kenya ni Mombasa au Mvita, Malindi, Pate na Lamu. Miji mikuu ya Afrika ya Mashariki
ni Nairobi, Mombasa, Dar es salaam, Kampala na Entebbe. Kuna milima michache
mirefu. Milima iliyo mirefu sana ni Kilimanjaro, Kenya na Ruwenzori. Hali ya
hewa ya Afrika ya Mashariki tofauti katika sehemu mbalimbali. Katika sehemu za
juu kama Nairobi na Arusha kuna baridi, na kwenye vilele vya milima kuna theluji.
Katika sehemu za chini na karibu ya Pwani kama Mombasa na Dar es salaam jua ni kali,
joto na unyevunyevu. Upepo ambao unatoka upande wa baharini unapunguza joto hasa wakati
wa usiku. Majira ya hewa ni Kiangazi, yaani Desemba mpaka Machi, siku hizi huwa ni joto sana.
Masika huanza mwisho wa Machi mpaka Mei, huu ni wakati wa mvua kubwa sana. Kipupwe, Juni
mpaka Octoba, huu ni wakati wa baridi kidogo na ni wakati bora kuizuru Afrika ya Mashariki.
Hali ya hewa ni nzuri. Mwezi wa Novemba mpaka Desemba ni siku za vuli, baridi hupungua
na joto huanza na mvua hunyesha saa za mchana.

Unit 26

Somo La Ishirini Na Sita
Safari ya Ali: Ali's Journey

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo 1

Somo 2

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Asha: Ulikuwa wapi bwana Ali, sikukuona kwa muda mrefu sana.
Ali: Sikuwepo mjini bibi, nilikwenda safari. Nilikuandikia barua hukuipata?
Asha: La sikuipata. Safari ilikuwa nzuri?
Ali: Naam, ilikuwa nzuri sana. Nilitembea miji mingi na nikaonana na watu wengi.
Asha: Hebu nieleze, ulikwenda wapi na wapi?
Ali: Kwanza nilikwenda Nairobi, halafu nikaenda Kampala na mwisho nikaenda
Dar es salaam.
Asha: Ulikwenda na nani, peke yako?
Ali: Hapana sikwenda peke yangu. Nilisafiri pamoja na bibi yangu na watoto wetu.
Asha: Mlikaa wapi Nairobi, hoteli?
Ali: Hatukukaa hoteli muda mrefu, tulikaa siku mbili tuu halafu tukakaa kwa rafiki yetu.
Asha: Mliipenda Nairobi?
Ali: Bibi yangu aliipenda ajabu, lakini mimi sikuipenda sana.

Unit 27

Somo La Ishirini Na Saba
Utasafiri Afrika ya Mashariki lini? When will you travel to East Africa?

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Asha: Utasafiri Afrika ya Mashariki lini?
Juma: Nitasafiri Agosti tisa mwaka huu. Ningalisafiri Januari, lakini hali ya hewa so mzuri wakati huo.
Asha: Utakwenda mji gani?
Juma: Nitakwenda Nyeri na ningalipenda kufika Lamu na Mombasa.
Asha: Nyeri iko sehemu gani Afrika ya Mashariki?
Juma: Nyeri ni mji mmoja wa Kenya na uko karibu na Nairobi.
Asha: Utakwenda na nani, peke yako?
Juma: Nitakwenda pamoja na bibi yangu na watoto wetu watatu.
Asha: Mtasafiri vipi, kwa ndege?
Juma: Tutasafiri kwa ndege mpaka Nairobi, halafu kwa motokaa mpaka Nyeri.
Asha: Mnatumai kufanya nini huko?
Juma: Mimi nitafundisha katika Chuo cha Ualimu na bibi yangu atafanya kazi za nyumbani na labda atasaidia katika chama cha umoja wa wanawake.
Asha: Je watoto, wataweza kuingia shule?
Juma: Nafikiri wataweza kupata. Labda watajifunza katika shule ya Kenyatta.
Asha: Ndege itapita miji gani na safari yenu itachukua muda gani?
Juma: Nafikiri itapita Dakar, Lagos na Entebbe. Safari nzima itachukua kiasi cha saa kumi na nane. Je utapenda kuja pamoja nasi?
Asha: Ningependa kuja lakini sina nafasi mwaka huu. Kwani nyinyi mtakaa huko kwa muda gani?
Juma: Labda miaka miwili, hatujui bado.
Asha: Mtarudi America?
Juma: Tutarudi tukijaaliwa baada ya miaka miwili au zaidi ya miaka miwili.

Unit 28

Somo La Ishirini Na Nane
Sitasafiri Afrika ya Mashariki mwezi huu: I'll not travel to East Africa this month.

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Asha: Utakwenda Africa ya Mashariki mwezi huu?
Juma: La, sitakwenda mwezi huu, nitakwenda mwezi ujao.
Asha: Utakwenda peke yako?
Juma: La, sitakwenda peke yangu, natumai nitakwenda na mke wangu na watoto wetu.
Asha: Eee, mtakwenda kwa matembezi tu?
Juma: Hapana, hatutakwenda kwa matembezi tu, natumai kufanya kazi huko.
Asha: Utafanya kazi gani? Utafundisha?
Juma: Ndiyo, nitafundisha kilimo shuleni.
Asha: Utafundisha shule ya chini?
Juma: La, sitafundisha shule ya chini, nitafundisha wanafunzi wa chuo cha ualimu
na wanafunzi wa shule ya juu.
Asha: Mtarudi mwaka huuhuu?
Juma: Aaa, hatutarudi mwaka huu, tutarudi baada ya miaka miwili.

Unit 29

Somo La Ishirini Na Tisa
Safari kwa basi: "A Journey by Bus"

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Asha: Nataka kwenda Kisumu, naweza kwenda kwa basi?
Juma: Ndiyo unaweza lakini bora uende kwa treni.
Asha: La, sitaki kwenda kwa treni, nitapenda niende kwa basi ikiyumkinika.
Tikiti kiasi gani?
Juma: Tikiti ya kwenda na kurudi?
Asha: Tikiti ya kwenda tu.
Juma: Nauli ni shilingi ishirini na tano.
Asha: Ni umbali gani kutoka hapa mpaka huko?
Juma: Ni mwendo wa saa nne unusu. Utapenda kwenda wakati gani?
Asha: Basi la asubuhi huondoka (saa ngapi)? (lini - siyo sahihi)
Juma: Huondoka saa nne kamili na hufika saa nane na nusu
Asha: Basi litaondokea mahali gani?
Juma: Lazima ufike hapa saa tatu unusu ili upate kiti kizuri.
Asha: Nipande basi nambari gani?
Juma: Panda basi lolote kutoka kituo nambari tatu.
Asha: Ni ruhusa nichukue mizigo yoyote?
Juma: Una mizigo mingapi kwa jumla?
Asha: Nina mizigo miwili,s mmoja mkubwa na mmoja mdogo. Ninaweza kuichukua yote miwili?
Juma: Oo ndiyo, bila shaka unaweza kuichukua.
Asha: Niteremke mahali gani?
Juma: Teremka stesheni ya kisumu.

Unit 30

Somo la Thelathini
Kuendesha Gari "Motoring"

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

8. Zoezi la nane

9. Zoezi la tisa

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Jeni: Ninaweza kukodi motokaa hapa?
Joni: Unataka uendeshe mwenyewe au unataka dereva akuendeshe?
Jeni: Nataka niendeshe mimi mwenyewe.
Joni: Una safari ya kwenda wapi?
Jeni: Nataka kwenda Mombasa.
Joni: Unaitaka kwa muda gani?
Jeni: Nini kodi ya gari pamoja na petroli?
Joni: Unafikiri utakwenda maili ngapi?
Jeni: Labda kiasi cha maili mia nane hivi, nitalirudisha gari baada ya siku tatu.
Joni: Kodi ya kila maili ni shilingi moja, kwa hiyo gharama yote haitapungua
shilingi mia nane.
Jeni: Nini bei ya petroli hapa Nairobi?
Joni: Galani moja kwa shilingi tano.
Jeni: Mbona petroli ghali sana kwenu?
Joni: Galani yetu ni kubwa kuliko yenu.
Jeni: Tafadhali jaza tangi.

Unit 31

Somo La Thelathini Na Moja
Mandhari ya nyumbani kwangu: The view from my house.

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Vocabulary list part 3

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Daudi: Nyumba yako iko mahali gani?
Pili: Nyumba yangu iko kwenye uwanja mkubwa juu ya kilima.
Daudi: Je ni kubwa au ndogo?
Pili: Ni ya kiasi. Urefu wake ni futi khamsini na upana wake ni futi arbaini.
Ina ghorofa mbili, ya chini na ya juu. Ina madirisha mengi, mapana na makubwa.
Daudi: Ina bustani?
Pili: Nje ya nyumba, kwa upande wa kulia, pana bustani yenye maua ya aina kwa aina.
Kwa upande wa pili, ule upande wa kushoto, karibu na gereji, pana miti michache ya
matunda. Mbele ya bustani, kwa mbali kidogo, pana hodhi la maji na nyuma yake
pana viti viwili vitatu.
Daudi: Kuna nini upande wa nyuma?
Pili: Ukizunguka nyuma ya nyumba, utakuta ua mkubwa wenye mahali pa kuanikia nguo,
na karibu yake pana mahali pakuchezea watoto.

Unit 32

Somo La Thelathini Na Mbili
Shida Njiani: In Trouble on the Road

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

insert dialog textMtalii: Motokaa yangu imeharibika naweza kupata fundi?
Mwenyeji: Imeharibika nini?
Mtalii: Sijui, lakini labda fan-belt imekatika na sina nyingine.
Mwenyeji: Kuna gereji nusu maili kutoka hapa, labda huko huenda ukapata fundi.
Mtalii: Ninaweza kumpigia simu kutoka hapa?
Mwenyeji: Nafikiri huenda ikawako simu kwenye gereji lakini sina hakika. Jaribu.
Mtalii: Nimepiga simu lakini fundi hayuko na karani wake ameniambia kwamba nipige
tena baada ya nusu saa, yaani kabla hawajafunga duka. Huenda atakuwa amerudi.

Unit 33

Somo La Thelathini Na Tatu
Mgonjwa: The Invalid

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

8. Zoezi la nane

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Vocabulary list part 3

Vocabulary list part 4

Vocabulary list part 5

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Tatu: Bwana Ali, Bi. Asha yuko wapi siku hizi? Sijamuona kitambo sasa.
Ali: Haoni vizuri.
Tatu: Cha mno nini?
Ali: Alikuwa mgonjwa? Alikuwa akipata homa kali pia alikuwa akiumwa na mgongo sana,
na mara kwa mara kichwa kilikuwa kinamsumbuwa.
Tatu: Amekwenda kuonana na daktari?
Ali: Alikuwa akienda kwa daktari na akimpa dawa ya kunywa kutwa mara tatu, na dawa ya kupaka mwili mzima. Vilevile siku ya kwanza alipokwenda alimpa sindano na akamptoa damu. Daktari alituambia kama ikiwa hakutibika kwa dawa hizo atampa kitanda hospitalini.
Tatu: Je, anajionaje sasa. Hajambo?
Ali: Hajambo sana. Anashukuru. Homa imempungua na kichwa hakimsumbui tena, lakini bado hana nguvu za kutosha.
Tatu: Tafadhali mpe salamu zangu. Mwambie ninamwombea uzima.

Unit 34

Somo La Thelathini Na Nne
Kufika Kiwanja cha Ndege: Arriving at the airport

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

8. Zoezi la nane

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

(a female speaker is reading the part of one of the male speakers in these dialogs)
1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Asha: Jina lako nani?
Jimi: Jim Anderson.
Asha: Bwana Anderson, nionyeshe pasipoti yako.
Jimi: Hii hapa.
Asha: Viza iko wapi?
Jimi: Niliambiwa Amerika kwamba nitaipatia hapa.
Asha: Utakaa hapa kwa muda gani?
Jimi: Kiasi cha wiki mbili tatu.
Asha: Utafikia mahali gani hapa mjini.
Jimi: Natumai kujipatia chumba katika hoteli hapa mjini.
Asha: Unayo anwani na nambari ya simu ya hoteli yako?
Jimi: Bado sina, lakini unaweza kutumia anwani ya ofisi ya Ubalozi wa Amerika.
Asha: Mizigo yako iko wapi?
Jimi: Ni ile miwili myeusi.
Asha: Una kitu chochote cha kutoa ushuru?
Jimi: Hapana sina, wapi tutaweza kubadilisha hundi za safari?
Asha: Lazima uende benki au labda utaweza kubadilisha hotelini.

Unit 35

Somo La Thelathini Na Tano
Kutafuta Msaidizi: Looking for an Assistant

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Asha: Hasani, je utapenda kufanya kazi kwangu?
Hasani:Nitapenda lakini kwanza niambie kuna kazi za namna gani?
Asha: Kazi zote za nyumba. Uliwahi kufanya kazi popote?
Hasani: Naam. Nilikuwa nikifanya kazi kwa Bwana Cotes. Mwalimu mkubwa wa chuo cha ualimu.
Yeye ni mwalimu aliyetoka Canada.
Asha: Ulimfanyia kazi kwa muda gani?
Hasani: Nilikaa kwake miaka yote mitatu aliyokuwa hapa.
Asha: Basi unazifahamu kazi zote za nyumba. Kazi zangu kama kunipikia, kunisafishia nyumba,
kunifulia, kuniendea sokoni na kunifanyia kazi za bustani. Utaziweza kazi zote hizi?
Hasani: Ndiyo, nitaziweza. Nilikuwa nikimfanyia Bwana Cotes kazi hizohizo.
Asha: Vizuri sana. Mshahara wako utakuwa kiasi gani? Mimi ni peke yangu hapa kwa hiyo sitakuhitaji (sitakuhitajia - siyo sahihi) kutwa. Unaweza kunifanyia kazi kwa muda wa saa chache tu kila siku. Unataka nije saa ngapi na kwa muda gani kila siku?
Hasani: Itakuwa vizuri ikiwa utaweza kufika hapa asubuhi saa moja ili unitengenezee chakula cha asubuhi, na utaweza kuondoka saa sita za mchana.
Hasani: Hutaki nirudi jioni kukutengenezea chakula cha usiku?
Asha: Hapana nitakuwa nikila hoteli.
Hasani: Je, wewe utapendelea kunipa kiasi gani?
Asha: Unaonaje nikikupa shilingi mia na hamsini kwa mwezi. Zitakutosha?

Unit 36

Somo La Thelathini Na Sita
Hotelini: At the Hotel

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Mwenye Hoteli: Karibu bibi, habari za safari?
Mgeni: Starehe Bwana, safari ilikuwa nzuri.
Mwenye Hoteli: Je nikufanyie nini?
Mgeni: Utaweza kunipatia chumba cha mtu mmoja na chenye choo cha kuogea.
Mwenye Hoteli: Unakitaka kwa muda gani?
Mgeni: Kwa wiki moja tu. Lakini kwanza niambie itanibidi nilipe nini kwa wiki na pia kwa usiku mmoja?
Mwenye Hoteli: Unapenda chumba kilichokuwa na aircondition (swahili word for aircondition is kiyoyozi),
au chumba kisichokuwa na kiyoyozi.
Mgeni: Nitalipa kiasi gani kwa chumba kilichokuwa nacho? Na nini tofauti ya hicho na chumba kisichokuwa nacho.
Mwenye Hoteli: Chumba kilicho na kiyoyozi ni shilingi arobaini na tano usiku mmoja;
kisicho nacho ni shilingi arobaini kwa usiku mmoja.
Mgeni: Ninakitaka hicho kilichokuwa nacho.
Mwenye Hoteli: Nitakupa chumba chenye nambari ishirini na moja na huu hapa ndiyo
ufunguo wako. Iwache mizigo yako hapa na utaletewa chumbani.

Unit 37

Somo La Thelathini Na Saba
Mgeni anakaribishwa: A guest is welcomed.

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Somo

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Vocabulary list part 3

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Bakari: Karibu, karibu bwana Anders.
Anders: Starehe, bwana Bakari. Je habari za siku nyingi?
Bakari: Salama tu. Je na wewe uhali gani? Hatukukuona kitambo sasa.
Anders: Mzima ila kazi zilinishughulisha kidogo. Nyumba yako nzuri
na mapambo yake yamependeza sana.
Bakari: Ahsante. Ni kazi ya bibi yangu. Yeye atakuja sasa hivi. Anamlaza
mtoto wetu mdogo. Huyu ni rafiki wangu bwanaMhina.
Naye pia anafundisha na anafanya kazi nawe bwana katika Wizara ya Elimu.
Anders: Nimefurahi kuonana nawe bwana.
Mhina: Na mimi pia nimefurahi kuonana nawe.
Je, upo kitambo hapa mjini?
Anders: Ni wiki hivi mbili tangu nifike.
Mhina: Umekwisha uona mji wetu? Unauonaje? Umekupendeza?
Anders: Naam. Nimeupenda sana lakini bado sijauona vyema.
Bakari: Bwana Anders, tafadhali njoo nikujulishe na bibi wangu. Huyu ni mama wa watoto, Fatuma.
Anders: Hujambo bibiye?
Fatuma: Sijambo bwana. Habari za Sweden?
Anders: Nzuri lakini ni kitambo tangu niondoke huko.
Fatuma: Niwie radhi sikuwapo hapa kukaribisha ulipofika. Nilikuwa nikimlaza mtoto.
Anders: Si kitu. Watoto hawajambo?
Fatuma: Hawajambo wamekwisha kuamkia? Mtoto wetu mdogo haoni vizuri.
Mwenziwe alimuangusha ngazini, akajiumiza kidogo mguu.
Anders: Maskini, hajambo sasa?
Fatuma: Hajambo.
Bakari: Hawa ni watoto wetu wengine Shabani na Rajabu.
Rajabu: Shikamoo bwana.
Shabani:Shikamoo bwana.
Anders: Marahaba, hamjambo?
Shabani na Rajabu: Hatujambo.
Anders: Mna watoto wazuri sana.
Bakari: Kweli wazuri lakini watundu mno. Kutwa wanamtaabisha mama yao.
Utapenda kunywa nini bwana Anders?
Anders: Kuna kinyaji gani?
Bakari: Kuna wiski, jin, bia, kokakola na maji ya machungwa.
Anders: Nitapenda maji ya machungwa tafadhali.
Bakari: Na barafu?
Anders: La, bila barafu.
Fatuma: Chakula ki tayari. Bwana wakaribishe wageni mezani.
Bakari: Tukisha kula tutakwenda mjini tukamtembeze mgeni tumuonyeshe mji wetu ulivyo.
Anders: Asante sana bwana lakini msijitaabishe sana.
Bakari: Utatufurahisha ukikubali kwenda.
Fatuma: Tafadhali ongezeni chakula.
Anders: Chakula kizuri na kitamu lakini nimeshiba sana. Umetuisha na kutunywisha bila kiasi.

Unit 38

Somo La Thelathini Na Nane
Mchezo Wa Soka: The Football Game

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Juma: Jana nilikwenda mpirani. Si mpira huo ulikwenda?
Ana: La sikwenda. Je mpira ulikuwaje?
Juma: Ulikosa mambo. Kwani wewe si mtazamaji wa mpira?
Ana: Hutokea nikaenda mara nyingine.
Juma: Ningalijua kuwa ulitaka kwenda basi ningalikuambia tufuatane.
Ana: Hebu nieleze, mpira ulikuwaje?
Juma: Mpira ulikuwa u moto. Watu walishindana, waligombana, walisukumana hata walikaribia kupigana.
Ana: Lo! Basi kweli nilikosa mambo.
Wachezaji walikuwa ni nani?
Juma: Wachezaji wa Dar es salaam walipambana na wachezaji wa Unguja.
Ana: Walioshinda ni nani? Timu ya Unguja?
Juma: Hapana. Waliocheza vizuri sio walioshinda, na walioshinda hawakucheza vizuri. Timu ya Dar es salaam ilipata magoli matano kwa matatu ya wachezaji wa Unguja.
Ana: Ukienda Ijumaa ijayo tafadhali niarifu na mimi. Nitapenda kufuatana nawe.
Juma: Ningalijua unataka kwenda jana ningalikupitia.
Ana: Jana nisingaliweza kwenda kwa sababu nilikuwa na shughuli nyingine.

Unit 39

Somo La Thelathini Na Tisa
Mbugani: At the National Park

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

2. Repeat after one speaker

3. Repeat after two speakers

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

4. Zoezi la nne

5. Zoezi la tano

6. Zoezi la sita

7. Zoezi la saba

8. Zoezi la nane

9. Zoezi la tisa

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Vocabulary list part 3

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Scott: Jambo gani lililokufurahisha katika safari yako.
Asha: Kwa muda mrefu nilitamani kuizuru mbuga ya Serengeti ili niweze kuwaona wale
wanyama waonekanao kwenye sinema zetu siku zote. Nilipopata likizo yangu
(likizo yangu is the right word - not likizo langu) nilifunga safari kwenda Tanzania.
Scott: Uliona nini huko tafadhali nieleze.
Asha: Mandhari ya mbuga hiyo ni ya kustaajabisha. Uwanda unaotandazika kiasi cha maili
elfu sita za eneo. Kimo cha ardhi ni futi elfu tatu mpaka elfu sita hivi. Tulifurahi sana kuona wanyama
wa aina mbalimbali wametawanyika kila mahali.
Scott: Ulikwenda lini?
Asha: Tulikwenda katika mwezi wa juni kwa hivyo hali ya hewa ilikuwa nzuri. Tuliona wanyama wa
kila aina ambao sijapata kuwaona maisha yangu yote:- simba, tembo, viboko, twiga, vifaru, nyati, nyumbu, paa, chui na wengineo.
Scott: Wanyama hawa wana faida yoyote kwa nchi?
Asha: Wanyama hawa wa asili huiletea nchi mandhari ya kupendeza, mafundisho ya maana
kwa watazamaji na ni uchumi wa faida kwa serikali.

Unit 40

Somo La Arbaini
Watalii Wa Kiamerika Wanatembelea Daressalaam: American tourists visiting Daressalaam

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo

1. Listen to the whole dialog

Mazoezi

1. Zoezi la kwanza

2. Zoezi la pili

3. Zoezi la tatu

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo

1a. Listen to the dialog

1b. Repeat after the speakers

Vocabulary

Vocabulary list part 1

Vocabulary list part 2

Mazungumzo (1988 version)

The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Watalii wa Kiamerika wamefika Dar es salaam. Wamekodi kiongozi mjini wa kuwaonyesha mahali muhimu
katika mji huu. Dar es salaam ni mji mkuu wa Tanzania.

James: Tutafurahi kuzunguka mjini na kuona majenzi na vitu muhimu. Je u tayari?

Kingozi: Ndiyo, hii ndiyo kazi yangu. Twendeni njia hii.

Janet: Kwani njia hii kuna nini?

Kingozi: Mmeona jumba lile?

Janet: Jumba gani lile?

Janet: Lile ni Ikulu. Jumba analokaa Rais wa nchi hii.

Janet: Jengo zuri kabisa na anapata hewa safi ya pwani.

Jerry: Je lile nalo ni jenzi gani?

James: Lile ni Bunge.

Jerry: Tunaweza kuchungulia ndani?

Kingozi: Ndiyo. Ni ruhusa kwa mtu yoyote kutembelea Bungeni.

James: Kuna wanasiasa wangapi hapa Tanzania?

Kingozi:Sina hakika lakini wengi. Nadhani hawapungui wanasheria mia moja na hamsini.

Janice:Wanasiasa wa huku wanachaguliwa na wananchi au wanachaguliwa na Rais?

Kingozi: Wengi wanachaguliwa kwa sauti za wananchi, yaani kwa voti, lakini wachache wanachaguliwa na Bunge lenyewe na wengine wanachaguliwa na Rais.

Janice: Jenzi la Bunge limekaa mahali pazuri na safi kabisa. Tena jenzi la kisasa.

Kingozi: Lile mbele yetu ni kanisa la katoliki, kuna makatoliki wengi humu mjini.

James: Je, dini gani nyingine zipo Tanzania?

Kiongozi: Aa, huku kwetu kuna kila aina ya dini hasa watu wengi ama ni wakristo ama waislamu.

James: Waislamu wanaabudu ndani ya kanisa kama wakristo?

Kiongozi:La, waislamu wanaabudu ndani ya msikiti.

Jerry: Msikiti? Msikiti ni nini?

James: Kiongozi kakwambia kwamba msikiti ni nyumba ya ibada ya Waislamu. Kama ilivyo kanisa ni nyumba ya ibada ya Wakristo na hekalu ni nyumba ya ibada ya mabaniani. Zote nyumba za Mungu.

Jerry:Je upo msikiti hapa Dar es salaam?

Kiongozi: Ndiyo, ipo misikiti mingi, mingine mikubwa mingine midogo.

Janet: Naona nyumba nzuri kule, nyumba gani ee?

Kiongozi: Ile ni nyumba ya makumbusho. Makumbusho ya vitu vya kale.

Jerry: Huu ni mji wa zamani sana?

Kiongozi: Ndiyo ni mji wa kale. Nadhani mji wa Dar es salaam ulibuniwa yapata sasa karne tisa au kumi hivi. Jina lake la zamani lilikuwa ni Mzizima.

James: Hili jina la Dar es Salaam maana yake nini?

Kiongozi: Hili ni neno la Kiarabu na maana yake ni mahali pa salama. Jina lake la pili zamani lilikuwa bandari salama, maana bandari ya salama lakini sasa jina hili hulisikii tena ila kwa nadra.

Janet: Jina zuri kabisa pwani yake ni shwari na salama, jina lililofanana kabisa.

Jerry: Kuna majumba mazuri njia hii ya Pwani?

Kiongozi: Majumba haya ni wizara mbalimbali za serikali, jumba hili kwa mfano ni wizara ya Sheria, lile pembezoni ni wizara ya Fedha, na kule ni wizara ya wizara ya Elimu; wizara ya ukulima iko mbali kidogo hatuwezi kuiona hapa tuliposimama. Mtaa huu ndiyo makao makubwa ya serikali.

Jerry: Naona ngoma na watu wamejipanga kando ya njia na wamechukua bendera, kuna nini leo ee?

Kiongozi: Leo atafika Rais wa Mali kwa ziara rasmi ya siku tatu. Tazameni upande ule, mmeona? Zile ni motokari za mawaziri zinakwenda kiwanja cha ndege kumpokea Rais wa Mali; labda Rais wetu naye vilelvile atapita sasa hivi kwenda kumpokea mgeni wetu mtukufu. Akipita Rais motokari yake itakuwa imeandamwa na askari juu ya pikipiki. Leo kutakuwa na sherehe na ngoma kutwa.

James: Wananchi wa Tanzania wanaonyesha kuwa wana furaha katika nyuso zao, tena wana adabu na urafiki, unasemaje kiongozi?

Janet: Bwana we tumechoka mwendo wa miguu, bora tupumzike mkahawani kidogo tule askIrimu, kisha tuendelee na matembezi yetu kwa motokari.

James: Mwanamke wee! Pesa za teksi ziko wapi?

Janet: Kumradhi...nimechoka, hata ukinichinja katu siendi tena kwa miguu pesa unazo tele! Wacha ugumu wako James.

Jerry: Kweli baba, sote tumechoka, twende kwa gari.

James: Vema, vema, nyinyi mtakalo lazima mpate. Mmezoea raha lazima mjifundishe kutaabika vilevile maana maisha hayaendi namna moja siku zote. Leo hivi kesho hivi.

Kiongozi: Mnasemaje, si bora tutembelee kijiji cha Oysterbay? Kuna ufuo mzuri wa bahari na labda mtapenda kuogelea

Janet: Vizuri sana nimetamani kuyaoga maji ya bahari ya Bara Hindi... Naona wanawake wamevaa nguo ndefu nyeusi na wengine wamefunika nyuso zao. Kwa nini ee?

Kiongozi: Wale wanawake wa kiislamu wanavaa mabuibui, wasichana wa kiislamu wanaokwenda shule hawavai tena mabuibui.

James: Jua kali sana tumetembea muda mrefu, bora tupumzike mkahawani tule kidogo chakula cha mchana kabla ya kuendelea na matemebezi yetu, wasemaje mzee Kiongozi?.