Alfabe by Çetin Altan - Y

Notes:

alçak - alçalmak - alçaltmak
azap - pain
işkence - torture

The author lists quotations from famous people around the world.

Oktay Rıfat Horozcu (1914-1988)
(www.mantıkweb.com/şiirler/sol_menu_orıfat.html)(NOTE: This link appears in the original text but is now broken.)
Trabzon'da doğdu. Şair ve dilci Samih Rıfat'ın oğludur. Ankara Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Maliye Bakanlığı'nca gönderildiği Paris'ten savaş nedeniyle doktorasını tamamlayamadan dönmek zorunda kaldı. Basın Yayın Genel Müdürlüğü'nde çalıştı. Ankara ve İstanbul'da serbest avukatlık yaptı. YerIeşik şiir kurallarına karşı çıkmakla birlikte söz sanatlarından. Türk halk şiirinin söyleyiş, özelliklerine uzanan, klasik beğeniyle dengelenmiş, önceleri lirik, sonraları toplumsal temaların ağır bastığı şiirler yazdı.

Çetin Altan (Alfabe isimli kitabından)
1926'da İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ardından gazeteciliğe geçti. 1951 yılında başlayan meslek hayatında binlerce makaleye imza attı. 1965 yılında parlamentoya girdi. Gazeteciliği süresince edebiyattan hiç kopmadı. Mizah öyküleri, oyunlar, tarih araştırmaları ve romanlar kaleme aldı. Bazı eserleri yurtdışında basıldı.

[Sources: Turk Dil Kurumu Sözlüğü Online
(www.tdk.gov.tr), hazar.com and zargan.com English- Turkish, Turkish-English Dictionaries online.]