Swahili: LangMedia Materials and Resources for Less-Commonly Taught Languages

7. Somo La Saba
Mtu huyu ni nani? Who is this person?
Watu hawa ni nani? Who are these people?
(1988 edition: Huyu ni nani?: "Who is this?")    previous | next

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo
(see text at bottom of page)
MP3
Streams

(may not work with Netscape)
RealAudio
Streams
Download MP3s
Windows: Right-click on the link, choose "Open" to play, or "Save Target As" to download
Mac: To download hold down the "Option" key while clicking on the link
1. Listen to the whole dialog MP3 RealAudio Download MP3
2. Repeat after one speaker MP3 RealAudio Download MP3
3. Repeat after two speakers MP3 RealAudio Download MP3
Mazoezi
1. Zoezi la kwanza MP3 RealAudio Download MP3
2. Zoezi la pili MP3 RealAudio Download MP3
3. Zoezi la tatu MP3 RealAudio Download MP3
4. Zoezi la nne MP3 RealAudio Download MP3
5. Zoezi la tano MP3 RealAudio Download MP3
6. Zoezi la sita MP3 RealAudio Download MP3
7. Zoezi la saba MP3 RealAudio Download MP3

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo
1a. Listen to the dialog MP3 RealAudio Download MP3
1b. Repeat after the speakers MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary
Vocabulary list part 1 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 2 MP3 RealAudio Download MP3

Mazungumzo (1988 version)
The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Bwana Ali, pamoja na mke wake na watoto wake katika chumba cha kuzungumzia.

Huyu ni Bwana Ali na yule ni Mama Ali. Bwana Ali ni Mkenya. Yeye ni mwanamme. Yeye ni mtu mzima. Yeye ni baba. Anatoka Mombasa na sasa anakaa New York. Amekaa kitini anasoma gazeti. Leo hafanyi kazi.
Yule ni Mama Ali. Yeye ni mtu mzima. Yeye ni mama. Anatoka Tanzania, hatoki Mombasa. Mama Ali amekaa kitini, anazungumza na mtoto wake. Mtoto ni msichana, si mvulana. Jina lake Asha. Mvulana jina lake Juma, yeye amekaa chini anasoma. Juma anakwenda shule. Anajifunza elimu ya hesabu, kiingereza na sanaa. Sasa anafanya kazi ya shule. Juma ni mtoto si mtu mzima. Ni mvulana si msichana.