Swahili: LangMedia Materials and Resources for Less-Commonly Taught Languages

Unit 39. Somo La Thelathini Na Tisa
Mbugani: At the National Park    previous | next

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo
(see text at bottom of page)
MP3
Streams

(may not work with Netscape)
RealAudio
Streams
Download MP3s
Windows: Right-click on the link, choose "Open" to play, or "Save Target As" to download
Mac: To download hold down the "Option" key while clicking on the link
1. Listen to the whole dialog MP3 RealAudio Download MP3
2. Repeat after one speaker MP3 RealAudio Download MP3
3. Repeat after two speakers MP3 RealAudio Download MP3
Mazoezi
1. Zoezi la kwanza MP3 RealAudio Download MP3
2. Zoezi la pili MP3 RealAudio Download MP3
3. Zoezi la tatu MP3 RealAudio Download MP3
4. Zoezi la nne MP3 RealAudio Download MP3
5. Zoezi la tano MP3 RealAudio Download MP3
6. Zoezi la sita MP3 RealAudio Download MP3
7. Zoezi la saba MP3 RealAudio Download MP3
8. Zoezi la nane MP3 RealAudio Download MP3
9. Zoezi la tisa MP3 RealAudio Download MP3

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo
1a. Listen to the dialog MP3 RealAudio Download MP3
1b. Repeat after the speakers MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary
Vocabulary list part 1 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 2 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 3 MP3 RealAudio Download MP3

Mazungumzo (1988 version)
The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Scott: Jambo gani lililokufurahisha katika safari yako.
Asha: Kwa muda mrefu nilitamani kuizuru mbuga ya Serengeti ili niweze kuwaona wale
wanyama waonekanao kwenye sinema zetu siku zote. Nilipopata likizo yangu
(likizo yangu is the right word - not likizo langu) nilifunga safari kwenda Tanzania.
Scott: Uliona nini huko tafadhali nieleze.
Asha: Mandhari ya mbuga hiyo ni ya kustaajabisha. Uwanda unaotandazika kiasi cha maili
elfu sita za eneo. Kimo cha ardhi ni futi elfu tatu mpaka elfu sita hivi. Tulifurahi sana kuona wanyama
wa aina mbalimbali wametawanyika kila mahali.
Scott: Ulikwenda lini?
Asha: Tulikwenda katika mwezi wa juni kwa hivyo hali ya hewa ilikuwa nzuri. Tuliona wanyama wa
kila aina ambao sijapata kuwaona maisha yangu yote:- simba, tembo, viboko, twiga, vifaru, nyati, nyumbu, paa, chui na wengineo.
Scott: Wanyama hawa wana faida yoyote kwa nchi?
Asha: Wanyama hawa wa asili huiletea nchi mandhari ya kupendeza, mafundisho ya maana
kwa watazamaji na ni uchumi wa faida kwa serikali.