Swahili: LangMedia Materials and Resources for Less-Commonly Taught Languages

Unit 35. Somo La Thelathini Na Tano
Kutafuta Msaidizi: Looking for an Assistant
(1988 edition: Nutafuta msaidizi: "Looking for a servant")    previous | next

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo
(see text at bottom of page)
MP3
Streams

(may not work with Netscape)
RealAudio
Streams
Download MP3s
Windows: Right-click on the link, choose "Open" to play, or "Save Target As" to download
Mac: To download hold down the "Option" key while clicking on the link
1. Listen to the whole dialog MP3 RealAudio Download MP3
2. Repeat after one speaker MP3 RealAudio Download MP3
3. Repeat after two speakers MP3 RealAudio Download MP3
Mazoezi
1. Zoezi la kwanza MP3 RealAudio Download MP3
2. Zoezi la pili MP3 RealAudio Download MP3
3. Zoezi la tatu MP3 RealAudio Download MP3
4. Zoezi la nne MP3 RealAudio Download MP3
5. Zoezi la tano MP3 RealAudio Download MP3
6. Zoezi la sita MP3 RealAudio Download MP3

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo
1a. Listen to the dialog MP3 RealAudio Download MP3
1b. Repeat after the speakers MP3 RealAudio Download MP3
Somo MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary
Vocabulary list part 1 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 2 MP3 RealAudio Download MP3

Mazungumzo (1988 version)
The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Asha: Hasani, je utapenda kufanya kazi kwangu?
Hasani:Nitapenda lakini kwanza niambie kuna kazi za namna gani?
Asha: Kazi zote za nyumba. Uliwahi kufanya kazi popote?
Hasani: Naam. Nilikuwa nikifanya kazi kwa Bwana Cotes. Mwalimu mkubwa wa chuo cha ualimu.
Yeye ni mwalimu aliyetoka Canada.
Asha: Ulimfanyia kazi kwa muda gani?
Hasani: Nilikaa kwake miaka yote mitatu aliyokuwa hapa.
Asha: Basi unazifahamu kazi zote za nyumba. Kazi zangu kama kunipikia, kunisafishia nyumba,
kunifulia, kuniendea sokoni na kunifanyia kazi za bustani. Utaziweza kazi zote hizi?
Hasani: Ndiyo, nitaziweza. Nilikuwa nikimfanyia Bwana Cotes kazi hizohizo.
Asha: Vizuri sana. Mshahara wako utakuwa kiasi gani? Mimi ni peke yangu hapa kwa hiyo sitakuhitaji (sitakuhitajia - siyo sahihi) kutwa. Unaweza kunifanyia kazi kwa muda wa saa chache tu kila siku. Unataka nije saa ngapi na kwa muda gani kila siku?
Hasani: Itakuwa vizuri ikiwa utaweza kufika hapa asubuhi saa moja ili unitengenezee chakula cha asubuhi, na utaweza kuondoka saa sita za mchana.
Hasani: Hutaki nirudi jioni kukutengenezea chakula cha usiku?
Asha: Hapana nitakuwa nikila hoteli.
Hasani: Je, wewe utapendelea kunipa kiasi gani?
Asha: Unaonaje nikikupa shilingi mia na hamsini kwa mwezi. Zitakutosha?