Swahili: LangMedia Materials and Resources for Less-Commonly Taught Languages

Unit 33. Somo La Thelathini Na Tatu
Mgonjwa: The Invalid
(1988 edition: Mgonjwa, Sioni vizuri "The invalid, I don't feel well")    previous | next

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo
(see text at bottom of page)
MP3
Streams

(may not work with Netscape)
RealAudio
Streams
Download MP3s
Windows: Right-click on the link, choose "Open" to play, or "Save Target As" to download
Mac: To download hold down the "Option" key while clicking on the link
1. Listen to the whole dialog MP3 RealAudio Download MP3
2. Repeat after one speaker MP3 RealAudio Download MP3
3. Repeat after two speakers MP3 RealAudio Download MP3
Mazoezi
1. Zoezi la kwanza MP3 RealAudio Download MP3
2. Zoezi la pili MP3 RealAudio Download MP3
3. Zoezi la tatu MP3 RealAudio Download MP3
4. Zoezi la nne MP3 RealAudio Download MP3
5. Zoezi la tano MP3 RealAudio Download MP3
6. Zoezi la sita MP3 RealAudio Download MP3
7. Zoezi la saba MP3 RealAudio Download MP3
8. Zoezi la nane MP3 RealAudio Download MP3

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo
1a. Listen to the dialog MP3 RealAudio Download MP3
1b. Repeat after the speakers MP3 RealAudio Download MP3
Somo MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary
Vocabulary list part 1 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 2 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 3 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 4 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 5 MP3 RealAudio Download MP3

Mazungumzo (1988 version)
The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Tatu: Bwana Ali, Bi. Asha yuko wapi siku hizi? Sijamuona kitambo sasa.
Ali: Haoni vizuri.
Tatu: Cha mno nini?
Ali: Alikuwa mgonjwa? Alikuwa akipata homa kali pia alikuwa akiumwa na mgongo sana,
na mara kwa mara kichwa kilikuwa kinamsumbuwa.
Tatu: Amekwenda kuonana na daktari?
Ali: Alikuwa akienda kwa daktari na akimpa dawa ya kunywa kutwa mara tatu, na dawa ya kupaka mwili mzima. Vilevile siku ya kwanza alipokwenda alimpa sindano na akamptoa damu. Daktari alituambia kama ikiwa hakutibika kwa dawa hizo atampa kitanda hospitalini.
Tatu: Je, anajionaje sasa. Hajambo?
Ali: Hajambo sana. Anashukuru. Homa imempungua na kichwa hakimsumbui tena, lakini bado hana nguvu za kutosha.
Tatu: Tafadhali mpe salamu zangu. Mwambie ninamwombea uzima.