Swahili: LangMedia Materials and Resources for Less-Commonly Taught Languages

Unit 31. Somo La Thelathini Na Moja
Mandhari ya nyumbani kwangu: The view from my house.    previous | next

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo
(see text at bottom of page)
MP3
Streams

(may not work with Netscape)
RealAudio
Streams
Download MP3s
Windows: Right-click on the link, choose "Open" to play, or "Save Target As" to download
Mac: To download hold down the "Option" key while clicking on the link
1. Listen to the whole dialog MP3 RealAudio Download MP3
2. Repeat after one speaker MP3 RealAudio Download MP3
3. Repeat after two speakers MP3 RealAudio Download MP3
Mazoezi
1. Zoezi la kwanza MP3 RealAudio Download MP3
2. Zoezi la pili MP3 RealAudio Download MP3
3. Zoezi la tatu MP3 RealAudio Download MP3
4. Zoezi la nne MP3 RealAudio Download MP3
5. Zoezi la tano MP3 RealAudio Download MP3

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo
1a. Listen to the dialog MP3 RealAudio Download MP3
1b. Repeat after the speakers MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary
Vocabulary list part 1 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 2 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 3 MP3 RealAudio Download MP3

Mazungumzo (1988 version)
The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Daudi: Nyumba yako iko mahali gani?
Pili: Nyumba yangu iko kwenye uwanja mkubwa juu ya kilima.
Daudi: Je ni kubwa au ndogo?
Pili: Ni ya kiasi. Urefu wake ni futi khamsini na upana wake ni futi arbaini.
Ina ghorofa mbili, ya chini na ya juu. Ina madirisha mengi, mapana na makubwa.
Daudi: Ina bustani?
Pili: Nje ya nyumba, kwa upande wa kulia, pana bustani yenye maua ya aina kwa aina.
Kwa upande wa pili, ule upande wa kushoto, karibu na gereji, pana miti michache ya
matunda. Mbele ya bustani, kwa mbali kidogo, pana hodhi la maji na nyuma yake
pana viti viwili vitatu.
Daudi: Kuna nini upande wa nyuma?
Pili: Ukizunguka nyuma ya nyumba, utakuta ua mkubwa wenye mahali pa kuanikia nguo,
na karibu yake pana mahali pakuchezea watoto.