Swahili: LangMedia Materials and Resources for Less-Commonly Taught Languages

Unit 29. Somo La Ishirini Na Tisa
Safari kwa basi: "A Journey by Bus"    previous | next

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo
(see text at bottom of page)
MP3
Streams

(may not work with Netscape)
RealAudio
Streams
Download MP3s
Windows: Right-click on the link, choose "Open" to play, or "Save Target As" to download
Mac: To download hold down the "Option" key while clicking on the link
1. Listen to the whole dialog MP3 RealAudio Download MP3
2. Repeat after one speaker MP3 RealAudio Download MP3
3. Repeat after two speakers MP3 RealAudio Download MP3
Mazoezi
1. Zoezi la kwanza MP3 RealAudio Download MP3
2. Zoezi la pili MP3 RealAudio Download MP3
3. Zoezi la tatu MP3 RealAudio Download MP3
4. Zoezi la nne MP3 RealAudio Download MP3
5. Zoezi la tano MP3 RealAudio Download MP3

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo
1a. Listen to the dialog MP3 RealAudio Download MP3
1b. Repeat after the speakers MP3 RealAudio Download MP3
Somo MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary
Vocabulary list part 1 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 2 MP3 RealAudio Download MP3

Mazungumzo (1988 version)
The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Asha: Nataka kwenda Kisumu, naweza kwenda kwa basi?
Juma: Ndiyo unaweza lakini bora uende kwa treni.
Asha: La, sitaki kwenda kwa treni, nitapenda niende kwa basi ikiyumkinika.
Tikiti kiasi gani?
Juma: Tikiti ya kwenda na kurudi?
Asha: Tikiti ya kwenda tu.
Juma: Nauli ni shilingi ishirini na tano.
Asha: Ni umbali gani kutoka hapa mpaka huko?
Juma: Ni mwendo wa saa nne unusu. Utapenda kwenda wakati gani?
Asha: Basi la asubuhi huondoka (saa ngapi)? (lini - siyo sahihi)
Juma: Huondoka saa nne kamili na hufika saa nane na nusu
Asha: Basi litaondokea mahali gani?
Juma: Lazima ufike hapa saa tatu unusu ili upate kiti kizuri.
Asha: Nipande basi nambari gani?
Juma: Panda basi lolote kutoka kituo nambari tatu.
Asha: Ni ruhusa nichukue mizigo yoyote?
Juma: Una mizigo mingapi kwa jumla?
Asha: Nina mizigo miwili,s mmoja mkubwa na mmoja mdogo. Ninaweza kuichukua yote miwili?
Juma: Oo ndiyo, bila shaka unaweza kuichukua.
Asha: Niteremke mahali gani?
Juma: Teremka stesheni ya kisumu.