Swahili: LangMedia Materials and Resources for Less-Commonly Taught Languages

Unit 28. Somo La Ishirini Na Nane
Sitasafiri Afrika ya Mashariki mwezi huu: I'll not travel to East Africa this month.
Sitasafiri Afrika ya Mashariki mwaka huu: "I'll not travel to East Africa this year."    previous | next

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo
(see text at bottom of page)
MP3
Streams

(may not work with Netscape)
RealAudio
Streams
Download MP3s
Windows: Right-click on the link, choose "Open" to play, or "Save Target As" to download
Mac: To download hold down the "Option" key while clicking on the link
1. Listen to the whole dialog MP3 RealAudio Download MP3
2. Repeat after one speaker MP3 RealAudio Download MP3
3. Repeat after two speakers MP3 RealAudio Download MP3
Mazoezi
1. Zoezi la kwanza MP3 RealAudio Download MP3
2. Zoezi la pili MP3 RealAudio Download MP3
3. Zoezi la tatu MP3 RealAudio Download MP3
4. Zoezi la nne MP3 RealAudio Download MP3
5. Zoezi la tano MP3 RealAudio Download MP3

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo
1a. Listen to the dialog MP3 RealAudio Download MP3
1b. Repeat after the speakers MP3 RealAudio Download MP3
Somo MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary
Vocabulary list part 1 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 2 MP3 RealAudio Download MP3

Mazungumzo (1988 version)
The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Asha: Utakwenda Africa ya Mashariki mwezi huu?
Juma: La, sitakwenda mwezi huu, nitakwenda mwezi ujao.
Asha: Utakwenda peke yako?
Juma: La, sitakwenda peke yangu, natumai nitakwenda na mke wangu na watoto wetu.
Asha: Eee, mtakwenda kwa matembezi tu?
Juma: Hapana, hatutakwenda kwa matembezi tu, natumai kufanya kazi huko.
Asha: Utafanya kazi gani? Utafundisha?
Juma: Ndiyo, nitafundisha kilimo shuleni.
Asha: Utafundisha shule ya chini?
Juma: La, sitafundisha shule ya chini, nitafundisha wanafunzi wa chuo cha ualimu
na wanafunzi wa shule ya juu.
Asha: Mtarudi mwaka huuhuu?
Juma: Aaa, hatutarudi mwaka huu, tutarudi baada ya miaka miwili.