Swahili: LangMedia Materials and Resources for Less-Commonly Taught Languages

Unit 27. Somo La Ishirini Na Saba
Utasafiri Afrika ya Mashariki lini? When will you travel to East Africa?
(1988 edition: Utasafiri lini?: "When will you travel?"    previous | next

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo
(see text at bottom of page)
MP3
Streams

(may not work with Netscape)
RealAudio
Streams
Download MP3s
Windows: Right-click on the link, choose "Open" to play, or "Save Target As" to download
Mac: To download hold down the "Option" key while clicking on the link
1. Listen to the whole dialog MP3 RealAudio Download MP3
2. Repeat after one speaker MP3 RealAudio Download MP3
3. Repeat after two speakers MP3 RealAudio Download MP3
Mazoezi
1. Zoezi la kwanza MP3 RealAudio Download MP3
2. Zoezi la pili MP3 RealAudio Download MP3
3. Zoezi la tatu MP3 RealAudio Download MP3
4. Zoezi la nne MP3 RealAudio Download MP3
5. Zoezi la tano MP3 RealAudio Download MP3
6. Zoezi la sita MP3 RealAudio Download MP3

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo
1a. Listen to the dialog MP3 RealAudio Download MP3
1b. Repeat after the speakers MP3 RealAudio Download MP3
Somo MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary
Vocabulary list part 1 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 2 MP3 RealAudio Download MP3

Mazungumzo (1988 version)
The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Asha: Utasafiri Afrika ya Mashariki lini?
Juma: Nitasafiri Agosti tisa mwaka huu. Ningalisafiri Januari, lakini hali ya hewa so mzuri wakati huo.
Asha: Utakwenda mji gani?
Juma: Nitakwenda Nyeri na ningalipenda kufika Lamu na Mombasa.
Asha: Nyeri iko sehemu gani Afrika ya Mashariki?
Juma: Nyeri ni mji mmoja wa Kenya na uko karibu na Nairobi.
Asha: Utakwenda na nani, peke yako?
Juma: Nitakwenda pamoja na bibi yangu na watoto wetu watatu.
Asha: Mtasafiri vipi, kwa ndege?
Juma: Tutasafiri kwa ndege mpaka Nairobi, halafu kwa motokaa mpaka Nyeri.
Asha: Mnatumai kufanya nini huko?
Juma: Mimi nitafundisha katika Chuo cha Ualimu na bibi yangu atafanya kazi za nyumbani na labda atasaidia katika chama cha umoja wa wanawake.
Asha: Je watoto, wataweza kuingia shule?
Juma: Nafikiri wataweza kupata. Labda watajifunza katika shule ya Kenyatta.
Asha: Ndege itapita miji gani na safari yenu itachukua muda gani?
Juma: Nafikiri itapita Dakar, Lagos na Entebbe. Safari nzima itachukua kiasi cha saa kumi na nane. Je utapenda kuja pamoja nasi?
Asha: Ningependa kuja lakini sina nafasi mwaka huu. Kwani nyinyi mtakaa huko kwa muda gani?
Juma: Labda miaka miwili, hatujui bado.
Asha: Mtarudi America?
Juma: Tutarudi tukijaaliwa baada ya miaka miwili au zaidi ya miaka miwili.