Swahili: LangMedia Materials and Resources for Less-Commonly Taught Languages

Unit 26. Somo La Ishirini Na Sita
Safari ya Ali: Ali's Journey    previous | next

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo
(see text at bottom of page)
MP3
Streams

(may not work with Netscape)
RealAudio
Streams
Download MP3s
Windows: Right-click on the link, choose "Open" to play, or "Save Target As" to download
Mac: To download hold down the "Option" key while clicking on the link
1. Listen to the whole dialog MP3 RealAudio Download MP3
2. Repeat after one speaker MP3 RealAudio Download MP3
Mazoezi
1. Zoezi la kwanza MP3 RealAudio Download MP3
2. Zoezi la pili MP3 RealAudio Download MP3
3. Zoezi la tatu MP3 RealAudio Download MP3
4. Zoezi la nne MP3 RealAudio Download MP3

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo
1a. Listen to the dialog MP3 RealAudio Download MP3
1b. Repeat after the speakers MP3 RealAudio Download MP3
Somo 1 MP3 RealAudio Download MP3
Somo 2 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary
Vocabulary list part 1 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 2 MP3 RealAudio Download MP3

Mazungumzo (1988 version)
The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Asha: Ulikuwa wapi bwana Ali, sikukuona kwa muda mrefu sana.
Ali: Sikuwepo mjini bibi, nilikwenda safari. Nilikuandikia barua hukuipata?
Asha: La sikuipata. Safari ilikuwa nzuri?
Ali: Naam, ilikuwa nzuri sana. Nilitembea miji mingi na nikaonana na watu wengi.
Asha: Hebu nieleze, ulikwenda wapi na wapi?
Ali: Kwanza nilikwenda Nairobi, halafu nikaenda Kampala na mwisho nikaenda
Dar es salaam.
Asha: Ulikwenda na nani, peke yako?
Ali: Hapana sikwenda peke yangu. Nilisafiri pamoja na bibi yangu na watoto wetu.
Asha: Mlikaa wapi Nairobi, hoteli?
Ali: Hatukukaa hoteli muda mrefu, tulikaa siku mbili tuu halafu tukakaa kwa rafiki yetu.
Asha: Mliipenda Nairobi?
Ali: Bibi yangu aliipenda ajabu, lakini mimi sikuipenda sana.