Swahili: LangMedia Materials and Resources for Less-Commonly Taught Languages

Unit 25. Somo La Ishirini Na Tano
Ramani ya Afrika ya Mashariki: The Map of East Africa
(1988 edition: Africa Mashariki: "East Africa"    previous | next

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo
(see text at bottom of page)
MP3
Streams

(may not work with Netscape)
RealAudio
Streams
Download MP3s
Windows: Right-click on the link, choose "Open" to play, or "Save Target As" to download
Mac: To download hold down the "Option" key while clicking on the link
1. Listen to the whole dialog MP3 RealAudio Download MP3
2. Repeat after one speaker MP3 RealAudio Download MP3
3. Repeat after two speakers MP3 RealAudio Download MP3
Mazoezi
1. Zoezi la kwanza MP3 RealAudio Download MP3
2. Zoezi la pili MP3 RealAudio Download MP3

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo
1a. Listen to the dialog MP3 RealAudio Download MP3
1b. Repeat after the speakers MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary
Vocabulary list part 1 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 2 MP3 RealAudio Download MP3

Mazungumzo (1988 version)
The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Kiswahili kinasemwa sana Afrika ya Mashariki. Nchi za Afrika ya Mashariki
ni Tanzania, Kenya na Uganda. Nchi ya Tanzania ni Tanganyika ya zamani na visiwa
vya Unguja na Pemba. Kiswahili ni lugha ya kwanza ya watu wa Pwani. Waswahili wanakaa
Unguja na Pemba, mwambao wa Kenya na mwambao wa Tanganyika. Miji ya mwambao
wa Kenya ni Mombasa au Mvita, Malindi, Pate na Lamu. Miji mikuu ya Afrika ya Mashariki
ni Nairobi, Mombasa, Dar es salaam, Kampala na Entebbe. Kuna milima michache
mirefu. Milima iliyo mirefu sana ni Kilimanjaro, Kenya na Ruwenzori. Hali ya
hewa ya Afrika ya Mashariki tofauti katika sehemu mbalimbali. Katika sehemu za
juu kama Nairobi na Arusha kuna baridi, na kwenye vilele vya milima kuna theluji.
Katika sehemu za chini na karibu ya Pwani kama Mombasa na Dar es salaam jua ni kali,
joto na unyevunyevu. Upepo ambao unatoka upande wa baharini unapunguza joto hasa wakati
wa usiku. Majira ya hewa ni Kiangazi, yaani Desemba mpaka Machi, siku hizi huwa ni joto sana.
Masika huanza mwisho wa Machi mpaka Mei, huu ni wakati wa mvua kubwa sana. Kipupwe, Juni
mpaka Octoba, huu ni wakati wa baridi kidogo na ni wakati bora kuizuru Afrika ya Mashariki.
Hali ya hewa ni nzuri. Mwezi wa Novemba mpaka Desemba ni siku za vuli, baridi hupungua
na joto huanza na mvua hunyesha saa za mchana.