Swahili: LangMedia Materials and Resources for Less-Commonly Taught Languages

Unit 22. Somo La Ishirini Na Mbili
Amri, Maagizo na Maombi: Orders, Suggestions and Requests
(1988 edition: Maagizo : "Requests")    previous | next

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo
(see text at bottom of page)
MP3
Streams

(may not work with Netscape)
RealAudio
Streams
Download MP3s
Windows: Right-click on the link, choose "Open" to play, or "Save Target As" to download
Mac: To download hold down the "Option" key while clicking on the link
1. Listen to the whole dialog MP3 RealAudio Download MP3
2. Repeat after one speaker MP3 RealAudio Download MP3
3. Repeat after two speakers MP3 RealAudio Download MP3
Mazoezi
1. Zoezi la kwanza MP3 RealAudio Download MP3
2. Zoezi la pili MP3 RealAudio Download MP3
3. Zoezi la tatu MP3 RealAudio Download MP3

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo
1a. Listen to the dialog MP3 RealAudio Download MP3
1b. Repeat after the speakers MP3 RealAudio Download MP3
Somo MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary
Vocabulary list part 1 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 2 MP3 RealAudio Download MP3

Mazungumzo (1988 version)
The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Mwajiri: Tabita, mimi sasa natoka. Tafadhali watazame watoto.
Tabita: Utarudi lini?
Mwajiri: Nitachelewa kurudi. Nitarudi jioni. Basi wape chakula, waogeshe na walaze.
Tabita: Niwape chakula gani?
Mwajiri: Wape maziwa, mayai na pudini.
Tabita: Unataka leo nifue nguo au nipige pasi?
Mwajiri: Utafua kesho, lakini piga pasi nguo za watoto. Tafadhali kesho njoo mapema.
Tabita: Nije saa ngapi?
Mwajiri: Jaribu ufike saa kumi na mbili unusu.