Swahili: LangMedia Materials and Resources for Less-Commonly Taught Languages

Unit 19. Somo La Kumi Na Tisa
Sikukuu ya Furaha: Happy Holiday    previous | next

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo
(see text at bottom of page)
MP3
Streams

(may not work with Netscape)
RealAudio
Streams
Download MP3s
Windows: Right-click on the link, choose "Open" to play, or "Save Target As" to download
Mac: To download hold down the "Option" key while clicking on the link
1. Listen to the whole dialog MP3 RealAudio Download MP3
2. Repeat after one speaker MP3 RealAudio Download MP3
3. Repeat after two speakers MP3 RealAudio Download MP3
Mazoezi
1. Zoezi la kwanza MP3 RealAudio Download MP3
2. Zoezi la pili MP3 RealAudio Download MP3
3. Zoezi la tatu MP3 RealAudio Download MP3
4. Zoezi la nne MP3 RealAudio Download MP3

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo
1a. Listen to the dialog MP3 RealAudio Download MP3
1b. Repeat after the speakers MP3 RealAudio Download MP3
Somo MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary
Vocabulary list part 1 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 2 MP3 RealAudio Download MP3

Mazungumzo (1988 version)
The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Afrika ya Mashariki kuna watu wa dini mbalimbali. Watu wa dini moja wana sikukuu zao ambazo wanazisheherekea kwa kuhusiana na dini hiyo. Sikukuu za Afrika ya Mashariki zinasheherekewa na watu wa nchi nyingine. Krismasi au Noeli ni sikukuu ya watu wengi katika nchi mbalimbali za ulimwengu. Hii ni siku ya kusheherekewa kuzaliwa kwa Yesu. Siku hiyo ya kuzaliwa kwake ni tarehe ishirini na tano mmwezi wa kumi na mbili, yaani mwezi wa Disemba. Siku hii husheherekewa mara moja kila mwaka. Wakristo, watu wenye dini ya Kikristo, huenda kanisani kusali na kuomba Mungu. Nyimbo nzuri za Krismasi huimbwa na watu hupelekewa na rafiki zao zawadi, na wa mbali hupelekewa kadi. Vyakula vingi na vizuri hupikwa na huliwa. Siku hiyo maduka yote hufungwa kutwa na hayafunguliwi mpaka siku ya pili. Katika nchi nyingine miti hupambwa kwa taa za rangi nzuri na mapambo mengine mazuri, lakini Afrika ya Mashariki miti si sana kupambwa. Ilivyokuwa sikukuu iko karibu tunakutumainieni sikukuu ya furaha.