Swahili: LangMedia Materials and Resources for Less-Commonly Taught Languages

Unit 14 (2001 edition): Somo La Kumi Na Nne
Jana ulifanya nini? What did you do yesterday?
Unit 14 of the 2001 edition corresponds to Unit 15 in the 1988 edition, the original audio tapes and the current edition of the workbook.     previous | next

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo
(Note: Unit 15 audio corresponds with new edition chapter 14; see text at bottom of page)
MP3
Streams

(may not work with Netscape)
RealAudio
Streams
Download MP3s
Windows: Right-click on the link, choose "Open" to play, or "Save Target As" to download
Mac: To download hold down the "Option" key while clicking on the link
1. Listen to the whole dialog MP3 RealAudio Download MP3
2. Repeat after one speaker MP3 RealAudio Download MP3
3. Repeat after two speakers MP3 RealAudio Download MP3
Mazoezi
1. Zoezi la kwanza MP3 RealAudio Download MP3
2. Zoezi la pili MP3 RealAudio Download MP3
3. Zoezi la tatu MP3 RealAudio Download MP3
4. Zoezi la nne MP3 RealAudio Download MP3
5. Zoezi la tano MP3 RealAudio Download MP3
6. Zoezi la sita MP3 RealAudio Download MP3
7. Zoezi la saba MP3 RealAudio Download MP3

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo
1a. Listen to version 1 of the dialog MP3 RealAudio Download MP3
1b. Repeat after the speakers MP3 RealAudio Download MP3
2a. Listen to version 2 of the dialog MP3 RealAudio Download MP3
2b. Repeat after the speakers MP3 RealAudio Download MP3
Somo MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary
Vocabulary list part 1 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 2 MP3 RealAudio Download MP3

Mazungumzo (1988 version)
The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

ASHA: Jana ilikuwa Jumapili kwa hivyo nilichelewa kuamka.
RAJABU: Ulifanya nini kutwa?
ASHA: Niliamka saa nne, nikatengeneza chakula cha asubuhi, nikala
halafu nikasafisha nyumba.
RAJABU: Alasiri ulifanya nini?
ASHA: Alasiri nilikwenda kumtembelea rafiki yangu. Tukaenda pwani kuogelea.
RAJABU: Kulikuwa na watu wengi pwani?
ASHA: Ndiyo kulikuwa na watu wengi sana.
RAJABU: Baadaye mlifanya nini?
ASHA: Mimi nilikwenda kwenye karamu ya shule yangu.