Swahili: LangMedia Materials and Resources for Less-Commonly Taught Languages

Unit 13. Somo La Kumi Na Tatu
Kukutana na mtu: Meeting someone
(1988 edition: Mkutano : "The Meeting")     previous | next

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo
(see text at bottom of page)
MP3
Streams

(may not work with Netscape)
RealAudio
Streams
Download MP3s
Windows: Right-click on the link, choose "Open" to play, or "Save Target As" to download
Mac: To download hold down the "Option" key while clicking on the link
1. Listen to the whole dialog MP3 RealAudio Download MP3
2. Repeat after one speaker MP3 RealAudio Download MP3
3. Repeat after two speakers MP3 RealAudio Download MP3
Mazoezi
1. Zoezi la kwanza MP3 RealAudio Download MP3
2. Zoezi la pili MP3 RealAudio Download MP3
3. Zoezi la tatu MP3 RealAudio Download MP3
4. Zoezi la nne MP3 RealAudio Download MP3
5. Zoezi la tano MP3 RealAudio Download MP3
6. Zoezi la sita MP3 RealAudio Download MP3
7. Zoezi la saba MP3 RealAudio Download MP3
8. Zoezi la nane MP3 RealAudio Download MP3
9. Zoezi la tisa MP3 RealAudio Download MP3

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo
1a. Listen to the dialog MP3 RealAudio Download MP3
1b. Repeat after the speakers MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary
Vocabulary list part 1 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 2 MP3 RealAudio Download MP3

Mazungumzo (1988 version)
The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Daudi: Ni nani msichana yule mzuri?
Pili: Yupi? Yule amekaa karibu na dirisha?
Daudi: Amekaa karibu na dirisha na amevaa nguo nyekundu.
Pili: Si Janet Lee. Humjui? Yeye ni mwanafunzi hodari sana.
Daudi: Ala! Simfahamu. Ni mwanafunzi wa hapa?
Pili: Ndiyo, mwanafunzi wa chuo kikuu hiki. Unataka kuzungumza naye? Ni mtoto mwema sana.
Daudi: A-a, a,a, mimi sina bahati, bibi. Atakataa kuzungumza nami.
Pili: Njoo nitakujulisha naye. Yeye hupenda sana kuzungumza na wageni.
Daudi: Ahsante sana bibi kwa msaada wako, lakina si leo. Nitazungumza naye siku nyingine.
Pili: Kumbe wewe mwoga!