Swahili: LangMedia Materials and Resources for Less-Commonly Taught Languages

Unit 10. Somo La Kumi
Unapenda kufanya nini?: What do you like to do?    previous | next

Original Audio (based on 1988 edition of textbook)

Mazungumzo
(see text at bottom of page)
MP3
Streams

(may not work with Netscape)
RealAudio
Streams
Download MP3s
Windows: Right-click on the link, choose "Open" to play, or "Save Target As" to download
Mac: To download hold down the "Option" key while clicking on the link
1. Listen to the whole dialog MP3 RealAudio Download MP3
2. Repeat after one speaker MP3 RealAudio Download MP3
3. Repeat after two speakers MP3 RealAudio Download MP3
Mazoezi
1. Zoezi la kwanza MP3 RealAudio Download MP3
2. Zoezi la pili MP3 RealAudio Download MP3
3. Zoezi la tatu MP3 RealAudio Download MP3
4. Zoezi la nne MP3 RealAudio Download MP3
5. Zoezi la tano MP3 RealAudio Download MP3
6. Zoezi la sita MP3 RealAudio Download MP3
7. Zoezi la saba MP3 RealAudio Download MP3

Supplementary Audio (for 2001 edition of textbook)

Mazungumzo
1a. Listen to the dialog MP3 RealAudio Download MP3
1b. Repeat after the speakers MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary
Vocabulary list part 1 MP3 RealAudio Download MP3
Vocabulary list part 2 MP3 RealAudio Download MP3

Mazungumzo (1988 version)
The text is included here to aid students using the 2001 edition of the text with the original audio based on the 1988 edition. Copyright Sharifa Zawawi.

Daudi: Uhali gani mwananchi?
Asha: Mzima tu, je na wewe?
Daudi: Mzima alhamdulillah. Unakwenda wapi sasa?
Asha: Ninakwenda kuvua. Utapenda kwenda kuvua pamoja na mimi?
Daudi: A-a-a. Sipendi sana kuvua, bibi. Napenda kucheza mpira. Unataka kwenda kucheza mpira badala ya kuvua?
Asha: Nitapenda kwenda lakini si leo. Siwezi kucheza leo, labda kesho.
Daudi: Haya tutaonana kesho. Nenda salama.
Asha: Ahsante. Tutaonana tukijaaliwa.