Five Colleges, Inc. logo

Everyday Norwegian: "En student"

Question Set 2 (fill in the blanks)

Note: Do not leave blank spaces before or after an answer. If an answer consists of more than one word leave blank spaces between the words. Answers that should be capitalized will be marked as incorrect if not capitalized (or vice versa). The first word of an answer to a question should be capitalized whether or not a full sentence follows (such as "Ja" or "Nei"). Write numbers as words not as numerals. Click on the link Typing Special Characters in Norwegian to open a separate window with instructions for forming special characters or accents. Please be aware that the answer checking feature may not work properly on some computers or older web browsers especially when an answer contains special characters or accents.

1. Kristin og mannen hennes har fått familieleilighet fordi de venter i oktober.

2. Bare folk som har eller som venter får bo i familieleiligheter.

3. Det er ikke så å flytte til en by og finne et sted å bo.

4. Du må søke om et sted og bo, og hvis du får avslag, da må du igjen.

5. Det teller hvor mange poeng eller du har.

6. Hvis du ikke får et sted å bo i en av studentbyene, må du bo .

7. Mange av studentene som må bo privat betaler husleier.| Previous Set of Questions | Video Main Page | Next Set of Questions |

© 2000 Five College Center for the Study of World Languages