Five Colleges, Inc. logo

Everyday Norwegian: "Hjemme hos Magnus - del 1"

Question Set 3 (fill in the blanks)

Note: Do not leave blank spaces before or after an answer. If an answer consists of more than one word leave blank spaces between the words. Answers that should be capitalized will be marked as incorrect if not capitalized (or vice versa). The first word of an answer to a question should be capitalized whether or not a full sentence follows (such as "Ja" or "Nei"). Write numbers as words not as numerals. Click on the link Typing Special Characters in Norwegian to open a separate window with instructions for forming special characters or accents. Please be aware that the answer checking feature may not work properly on some computers or older web browsers especially when an answer contains special characters or accents.

1. Han synes det er veldig å brenne på peisen.

2. Han sier at det er veldig om vinteren i Norge.

3. I kjøleskapet har familien , melk, syltetøy og middagsrester.

4. er egentlig laget av kumelk.

5. De pleier å spise på kjøkkenet når det bare er familien som er hjemme.

6. De bruker en når de ikke skal vaske opp for hånden.

7. Oppe i skapet har de og glass og tallerkener.| Previous Set of Questions | Video Main Page |

© 2000 Five College Center for the Study of World Languages